May 11, 2019


Babysterfte kan verminderd worden


May 11, 2019

Jaarlijks worden er 10.000 baby’s geboren in Suriname, waarvan 90 procent in Paramaribo. Ongeveer 4 procent van de baby’s wordt doodgeboren of sterft in de eerste levensmaanden, terwijl 19,5% een of meer ongunstige geboorte-uitkomsten heeft zoals vroeggeboorte, laag geboortegewicht of ernstige aangeboren afwijkingen. Rotary Club Paramaribo Residence en Rotary Club Leiden, hebben gemeend dit sterftecijfer te verminderen. In dit kader is samen met stichting Perinatale Interventies Suriname (Perisur) het Perisur Rotary Global Grant project Preparing for Life uitgevoerd met als doel het ontwikkelen en implementeren van perinatale interventies in Suriname, gericht op het verbeteren van geboorte-uitkomsten, gezonde zwangerschappen en een gezonde start voor pasgeborenen. Na het project is een enorme reductie gezien van de ongunstige geboorte-uitkomsten. Het is de bedoeling dat aangetoond kan worden dat Preparing for Life inderdaad leidt tot betere geboorte-uitkomsten, zodat het project landelijk aanbevolen kan worden. De zorg voor moeder en kind begint niet bij de zwangerschap of de geboorte, maar ruim daarvoor. Adolescenten vormen daarbij belangrijke doelgroepen voor interventies. Het project dat gestart is op 1 maart 2017 en tot 1 maart 2019 duurde, bestond uit twee hoofdactiviteiten waaronder ook een educatief programma waarbij tieners van middelbare scholen kennis werd bijgebracht over zwangerschap en seksuele weerbaarheid gericht op het bijbrengen van kennis en vaardigheden aan tieners om te weten wat ze zelf willen en toestaan. Projectlei-der Ashna Hin-dori-Mahan-goo, zegt dat uit onderzoek is gebleken, dat 85 procent van de sterfte en morbiditeit tijdens de zwangerschap en geboorte veroorzaakt wordt door factoren die al vroeg in de zwangerschap aanwezig zijn. Deze factoren zijn vaak te beïnvloeden. Vrouwen en koppels in de reproductieve levensjaren zijn daarom belangrijke doelgroepen, omdat de kennis over hun gezondheid belangrijk is bij de het plannen van, tijdens en de uitkomst van de zwangerschap. Het project bestond uit drie fasen waarbij in de eerste fase gekeken werd naar het juiste gebruik van foliumzuur, waarbij het ontstaan van ernstige aangeboren afwijkingen tegengegaan kan worden. Volgens World Health Organization (WHO) preconceptie risicolijst voor Suriname, zijn hypertensie, diabetes en tienerzwangerschappen, de top 3 risico’s. De tweede fase van het project richtte zich op preconceptiezorg waarbij risico’s die voor de conceptie aanwezig zijn, worden geïdentificeerd met als doel verbetering van de gezondheid van moeder en baby. Daarnaast is er ook gewerkt aan de prenatale zorg in groepsverband, waarbij verschillende onderwerpen met betrekking tot de zwangerschap besproken worden. De voordelen van deze vorm van prenatale zorg is minder vroeggeboortes en minder inadequate prenatale zorg. door Priscilla Kia