Verkoop aandelen Iamgold gaat niet door

De verkoop van de 30 procent aandelen van de staat in de Saramacca-concessie voor US-dollar 75 miljoen aan Rosebel Gold Mines, gaat niet door. De regering heeft de wijziging van de Delfstoffenwet ingetrokken. Deze wijziging was reeds door de Raad van Ministers goedgekeurd en was in behandeling bij de Staatsraad. De intrekking volgt na een brief van NDP-fractieleider André Misiekaba, waarin hij namens de NDP-fractie in het parlement, de president vraagt om zijn besluit voor de verkoop van de aandelen te heroverwegen. De oppositionele partijen hebben vanaf het begin geprotesteerd tegen de verkoop van de aandelen.
VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien zegt tegenover De West, dat nu de wijzing van de wet is ingetrokken, hij uitkijkt naar een nadere uitleg van de regering. Hij geeft aan dat de regering als reden voor de verkoop had aangegeven, dat de samenstelling van de administratie om te komen tot een goede verdeling van de winst, een probleem zou zijn. Gajadien wil nu weten welk model de regering heeft bedacht om dit probleem op te lossen. Hij benadrukt dat hij nog steeds geen antwoord heeft gehad op vragen die hij gesteld heeft in het parlement rond de kwestie van N.V. Tranquillo.
Zo wil hij weten hoe de overeenkomst tussen de staat en N.V. eruit ziet en wat met de middelen in NV1 zijn gebeurd. Er ontstond ophef sinds de uitgifte van een goudconcessie aan Tranquillo in 2013. Na intensieve onderhandelingen heeft Tranquillo afstand gedaan van de concessie, die nu via de staat is ingebracht in de goud deal met Rosebel Gold Mines. In dit gebied komen er enorme goudreserves voor. In ruil voor een andere concessie, heeft Tranquillo afstand gedaan.
Gajadien merkt op dat de regering geen andere keus heeft dan de verkoop van de aandelen stop te zetten door de steeds groter wordende druk vanuit de samenleving. Echter neemt het stopzetten van de verkoop, zijn zorgen niet weg. “Er is vermoedelijk gekozen voor een vertragingstactiek”, zegt de parlementariër. Hij vermoedt dat de regering haar plan van de verkoop voor nu in het laatje heeft, met de hoop dat zij de verkiezingen in 2020 zal winnen, om alsnog tot verkoop over te gaan. Gajadien geeft aan dat de regering nu geen besluiten wil nemen die stemmen kunnen kosten. Hij benadrukt dat het volk het corruptie faciliterende beleid van de regering al door heeft en de NDP niet voor de derde keer aan de macht zal brengen.

door Johannes Damodar Patak

More
articles