Politiebond begrijpt kritiek samenleving

De eis van de Surinaamse Politie Bond (SPB) om drie leden van het Regio Bijstands Team die in verzekering zijn gesteld binnen 24 uur in vrijheid te stellen, heeft niet veel bijval vanuit de samenleving gekregen, zo blijkt uit berichten op sociale media. Bondswoordvoerder Revelino Eyck, verklaart tegenover De West, dat de kritiek vanuit de samenleving op de acties van de bond, begrijpelijk is. Hij geeft aan dat hij begrijpt dat mensen fel reageren wanneer een burger tegenover een politieman in zo een positie terechtkomt en dat de samenleving dat dan betiteld ‘als te zijn onfatsoenlijk’. Eyck is van mening dat dat ook de reden is waarom de leden van de bond het werk niet helemaal hebben neergelegd.
“We kennen onze verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe”, geeft Eyck aan. Volgens hem is het voorval dat zich heeft voorgedaan na een voetbalwedstrijd, niet de directe aanleiding van de acties, maar gaat het in dezen om een structureel probleem. Het komt volgens hem vaker voor dat politieagenten in verzekering worden gesteld zonder dat daar een degelijk onderzoek aan vooraf gaat.
“In het verleden zijn er ook twee politieagenten van het ressort Houttuin ingesloten op verdenking van mishandeling, later bleek uit het rapport van de arts dat de man al geruime tijd last had van zijn teelballen”, geeft Eyck aan.
Hij is van mening dat het leed dan als is geschied als blijkt dat de inverzekeringstelling niet rechtmatig is. Volgens de bondswoordvoerder is de aanhouding van de politiemannen niet proportioneel, omdat het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie. Hij geeft verder aan dat hij hoopt op een vruchtbaar gesprek tussen de bond en de minister. ”We hebben een goede band met de minister, dus ik denk wel dat er een oplossing komt in deze kwestie’, aldus Eyck. De SPB heeft gisteren op een spoed algemene vergadering geëist dat de drie politiemannen binnen 24 uur worden vrijgelaten. Indien dit niet gebeurd, zal de bond weer bijeenkomen om te praten over eventuele verder te nemen stappen. Er is ook een brief gestuurd naar president Desiré Bouterse. De president heeft al gereageerd. In de brief vroeg het bestuur naar duidelijkheid over het insluitbeleid van politieambtenaren en de drie thans vastzittende agenten naar aanleiding van een recent voetbalincident.
De president heeft de bond laten weten, dat hij de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, heeft geïnstrueerd de belangen van deze zaak over te nemen. Eyck geeft aan dat zij de brief hebben ontvangen en met de minister om de tafel zullen gaan.Agenten en anderen die aan het voetballen waren op het sportveld van Randjiet Boy’s, kwamen in conflict met een gezin dat naast het sportveld woonde, toen hun bal op het erf van het gezin terechtkwam.


door Yves Kloppenburg

More
articles