May 9, 2019


Vernieuwing ID-kaarten onbetrouwbaar


May 9, 2019

ABOP-parlementariër Edward Belfort, vertrouwt de regering niet met de aanname van de nieuwe ID-kaartenwet waarbij nu reeds gewerkt wordt aan het inruilen van de oude ID-kaarten voor de nieuwe e-ID. Belfort meent genoeg reden hiervoor te hebben. Gisteren ontstond tussen hem en de minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noersalim, een misverstand over de wijze waarop Belfort het nieuws over het vervangen van de oude ID-kaart aan het binnenland zou hebben overgebracht. De video waarop te zien is hoe het assembleelid en de minister in het bijzijn van andere assembleeleden, in een discussie verwikkeld raken, is te zien op de website van Apintie Radio en TV en circuleert ook op Facebook.
Belfort zou in een WhatsApp spraakbericht mensen van het binnenland hebben opgeroepen zo snel mogelijk naar de stad te komen om hun e-ID-kaart te maken. Dit, omdat hij vermoedt dat de regering iets van plan is en dat het binnenland, dat volgens Belfort altijd achtergesteld is, niet zou kunnen stemmen tijdens de verkiezingen, omdat de ID-kaarten niet in orde zijn. Volgens Noersalim wil Belfort bewust paniek zaaien door verkeerde informatie naar buiten te brengen. De minister zei dat de burgers vroeger slechts op één locatie terecht konden voor het maken van een ID-kaart, maar dat er nu zestien locaties landelijk zijn waar burgers terecht kunnen. Ook in het verre binnenland. Het oproepen van mensen om de lange weg naar de stad af te leggen, hoeft volgens Noersalim dus niet. Bovendien is de overgangsregeling voor het vervangen van de oude ID-kaarten voor de nieuwe e-ID, drie jaar.
Belfort om een reden gevraagd waarom hij het spraakbericht heeft doorgestuurd, zegt aan De West, dat assembleeleden gevraagd worden om hun e-ID te gaan maken. Op dat moment had hij zijn oude ID niet bij zich en kon geen nieuwe maken. “We hebben de wet aangenomen, maar niet dat mensen ons moeten komen zeggen de kaart met spoed te vervangen. Op dat moment dacht ik dat er iets aan de hand is en het binnenland is altijd achter, dus ik stel ze op de hoogte, want misschien zeggen ze straks dat stemmen alleen mogelijk is met een nieuwe ID-kaart”, zegt Belfort.
Noersalim zegt dat er gekeken moet worden naar wat de wet zegt en dat mensen niet op basis van aannames of verkeerde conclusies, vals nieuws moeten verspreiden. Op de opmerking dat de wet duidelijk aangeeft dat hebben van een nieuwe of oude ID-kaart burgers niet zal belemmeren hun stem uit te brengen, zegt Belfort dat hij de regering niet vertrouwt. “Er zijn zoveel dingen opgenomen in de grondwet die niet nageleefd worden. De grondwet zegt dat de president zijn ambt moet overdragen als een vervolging tegen hem is ingezet, maar hij doet dat niet. Ook is hij verantwoording schuldig aan het parlement, maar hij doet dat niet. Hij stuurt de vicepresident ook niet, maar laat iemand anders waarover de wet niets zegt coördineren. Als de moederwet niet nageleefd kan worden, denk je dan niet dat de andere wetten ook niet geschonden kunnen worden?”, vraagt hij retorisch.
Belfort blijft erbij dat hij de regering niet vertrouwt en houdt voet bij stuk dat de regering iets van plan is. Over de opmerking van de minister, zegt hij dat de minister niets bepaalt, maar de president. Hij zegt blij te zijn met de video op Apintie en gaf aan de video door te zullen sturen met een oproep aan de bewoners van het binnenland om hun e-ID te komen maken.

-door Priscilla Kia-