May 9, 2019


C-47 eist onafhankelijk onderzoek bij SPSB


May 9, 2019

Tijdens een persconferentie die gisteren is gehouden in het bondsgebouw van C-47, zei de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, dat hij een onafhankelijk onderzoek eist van de procureur-generaal Roy Badjnath Panday, in de kwestie rondom de malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank (SPSB).
De voorzitter gaf aan dat bonden uit de financiële sector samen zullen werken met C-47. Het gaat in dezen om vertegenwoordigers van de Hakrinbank, De Surinaamsche Bank (DSB), Volks Crediet Bank (VCB), Centrale Bank van Suriname, (CBvS) Self Reliance, Assuria, Parsasco Suriname en de Nationale Ontwikkelings Bank (NOB). Berenstein is van mening dat rechten van werknemers zijn vertrapt bij de SPSB. Dit zegt hij naar aanleiding van de ontwikkelingen van de afgelopen dagen, waarbij drie medewerkers van de SPSB op non-actief zijn gesteld, onder wie de ondervoorzitter van de vakbond. Als iets dergelijks bij één instelling gebeurt, kan dat volgens Berenstein overslaan naar de overige financiële instellingen. Besloten is daarom om eensgezind de belangen van de arbeiders te behartigen, omdat de ontwikkelingen zich kunnen uitbreiden naar overige organisaties binnen de C-47.
Volgens Berenstein is het optreden van de C-47 het gevolg van stappen die zijn genomen tegen medewerkers van het SPSB. “Mensen hebben brieven gehad waarin staat dat aan hen gevraagd wordt om voorlopig thuis te blijven, dit in belang van een onderzoek. Het lijkt een onschuldige brief, maar er schuilt meer achter”, aldus de voorzitter. Hij is van mening dat er een crisis heerst binnen de financiële sector en dat de gemeenschap daar steeds voor is gewaarschuwd. Volgens Berenstein begon het allemaal bij DSB, daarna de Surichange Bank en nu de SPSB. Hij gaf aan dat de werknemers niets met deze crisis te maken hebben, dus ook niet de dupe ervan dienen te worden.
Volgens de voorzitter is het de plicht van de werknemer om op te treden tegen corruptieve handelingen van derden. “Als ze informatie naar buiten hebben gebracht, is het hun plicht om dat te doen”, gaf hij aan. ‘’De mensen hebben hun wegen bewandeld, ze hebben niets anders gedaan. Als vakcentrale is het niet ons recht om op te komen voor de belangen van deze werknemers, maar onze plicht”, aldus de voorzitter.
Berenstein gaf verder aan dat het nieuwe bestuur van de SPSB op 30 april is verwelkomd. Toen de misstanden werden onthuld tijdens de algemene leden vergadering, waren de bestuursleden niet aanwezig. “Ze wisten niet eens dat we over deze informatie beschikten.’’ Naar zeggen van Berenstein is een van de drie mensen die op non-actief is gesteld, ondervoorzitter van de bond. Hij gaf aan dat er intimiderende uitspraken zijn gedaan door de directeur van SPSB, Ginmardo Kromosotoe. “Men is zover gegaan door aan te geven dat een neef van mij informatie zou hebben gelekt aan ons”, zei de voorzitter.
Een deel van de informatie waarover de bond beschikt, is ingediend bij de procureur-generaal. Berenstein stelde dat hij wil dat mogelijke corruptieve handelingen worden onderzocht door een onafhankelijke instantie. Hij gaat ervan uit dat de procureur-generaal de forensische accountant zal inzetten tijdens dit onderzoek.
De bonden hebben vandaag een schrijven doen toekomen aan president Desiré Bouterse, De Nationale Assemblee, financiënminister Gillmore Hoedraad en de minister van Arbeid, Soewarto Moestadja. In hun brief eisen ze onder andere dat de werknemers in hun functie worden hersteld. Verder willen ze dat de klokkenluiderspositie van de arbeiders beschermd moet worden en dat het accent op mogelijke corruptieve handelingen niet verlegd moet worden.
NPS-parlementariër Patricia Etnel, zegt desgevraagd dat Suriname het ILO-verdrag heeft getekend en plechtig heeft beloofd de rechten van de arbeiders na te leven. Volgens Etnel moet de directeur zijn rol kennen en weten dat hij tegelijk een politieke rol vervult. ‘’Hij zou juist degene moeten zijn die op een verantwoordelijke manier alles zou moeten uitleggen’’, zegt zij. De parlementariër is benieuwd naar de reactie van de minister van Arbeid. Volgens Etnel zou de directeur eerst voorlopig buiten functie gesteld moeten worden, omdat het in dezen zou gaan om een zwaarwichtige zaak. Etnel: “De president had hem vanaf het begin op non-actief moeten stellen, maar wanneer het op corruptie aankomt, weet deze regering niet meer hoe te handelen.”

-door Yves Kloppenburg-