May 4, 2019


MINISTERS ONDER VERGROOTGLAS


May 4, 2019

De president zal twee ministers van zijn kabinet onder het vergrootglas plaatsen. Enkele weken terug heeft het assembleelid Mahinder Jogi (VHP) gemeend bewijzen te hebben dat minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen en minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie, in strijd handelen met de grondwet. Volgens de informatie van Jogi, zijn Pengel en Dodson bestuurders van stichtingen en ook nog directeuren van een naamloze vennootschap. Dit is in strijd met artikel 125 van de grondwet, waarin staat dat ministers geen nevenfuncties mogen hebben. Op 12 april 2019, heeft Jogi een brief gericht aan president Desiré Bouterse, waarin hij aangeeft dat de ministers ontslagen dienen te worden. In een brief aan Jogi beloofde de president onderzoek te doen naar deze zaak. Wij hopen dat de president serieus onderzoek zal doen naar deze zaken, omdat het niet acceptabel is dat ministers – bewust of onbewust – in strijd met de grondwet handelen, vooral omdat de regering meerdere malen gesteld heeft corruptie tegen te willen gaan. Opmerkelijk is dat de ministers nadat de brief op 12 april is verstuurd naar de president, besloten hebben dat de stichting vanaf 17 april 2019 als een lege naamloze vennootschap verder gaat. Dit geeft aan dat de ministers vermoedelijk iets te verbergen hebben en dat zij werkelijk in strijd met de wet hebben gehandeld. Behalve Dodson en Pengel is ook de naam van de ex-minister van Regionale ontwikkeling, Grond- en Bosbeheer, gevallen. Het is nu tijd dat de president staat achter zijn woord en een onderzoek laat verrichten naar al deze nogelijke malversaties en ook de nodige maatregelen treft indien die waar zouden blijken. De kruistocht tegen corruptie moet een zijn zonder aanziens des persoon en zonder dat zaken met de mantel der liefde bedekt worden. Tot nog toe is het trouwens wel een hele kleine kruistocht, zo klein dat die nog nauwelijks vruchten heeft afgeworpen. Behalve deze zaak, liggen er tal van zaken bij de procureur-generaal die onderzocht moeten worden. Wanneer komt er eindelijk onderzoek? Of is de kruistocht tegen corruptie een stille dood gestorven?