April 14, 2019


ZIEKENHUIS ZONDER PATIËNTEN


April 14, 2019

Het Marwina Ziekenhuis te Albina is in september 2017 in gebruik genomen, maar krijgt weinig aanloop. Dagelijks komen er gemiddeld twee personen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis zal zich moeten bewijzen. Het vertrouwen in een goede patiëntenzorg moet groeien en dat gaat een poos duren. Al voordat het ziekenhuis in Albina gebouwd was, gingen veel mensen voor medische zorg naar Frans-Guyana, omdat zowel de dienstverlening als voorzieningen goed zijn. Bij de spoedeisende hulp in Saint-Laurent hoeft een patiënt voor urgente gevallen niet eerst te betalen of een dokterskaart te overleggen. In Suriname is deze zorg niet gratis. Daarnaast staan ook veel mensen die in Marowijne woonachtig zijn, ingeschreven in Frans-Guyana. Het Marwina Ziekenhuis staat voor de zware opgave deze cultuur te doorbreken. Dat het ziekenhuis nauwelijks aanloop heeft, is opnieuw een bewijs dat een besluit is genomen zonder gedegen onderzoek vooraf. Het ziekenhuis wordt minimaal benut en dat leidt tot inkomstenderving. Volgens de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, kan via sociale media bekendheid worden gegeven aan het ziekenhuis. Dat kan, maar dan moet wel eerst onderzocht worden wat de bewoners verwachten van het ziekenhuis. Wie in Frans-Guyana gratis terecht kan, zal niet gauw betalen voor een consult in het Marwina ziekenhuis, hoe mooi het er ook uitziet. Zo nu en dan kunnen bewoners van het district kosteloos gebruik maken van medische zorg in het ziekenhuis. Op dergelijke dagen komen er natuurlijk patiënten. Het is niet bekend als de regering op zo een manier bekendheid wil geven aan het ziekenhuis. Vast staat dat Suriname geen gratis gezondheidszorg kan bieden zoals dat het geval is in Frans-Guyana. Het is goed dat de bewoners op deze manier naar het ziekenhuis kunnen komen en zien dat de faciliteiten aanwezig zijn. Nagegaan moet worden hoe de bewoners tegemoet te komen met een dokterskaart en hoe er kwalitatieve zorg geboden kan worden. Het is al lang duidelijk dat Surinamers de oversteek maken vanwege de betere gezondheidszorg in ons buurland. Dat is waaraan onze regering moet werken.