April 14, 2019


VOORTDURENDE MISLEIDING


April 14, 2019

Niet alleen politici die beloftes doen waarvan zij weten dat zij die niet waar kunnen maken, misleiden het volk. Ook kwaadwilligen op sociale media, misleiden burgers, zij het op een andere manier. Met behulp van valse accounts van ministers, proberen zij goedgelovigen geld afhandig te maken. De regering heeft via het Nationaal Informatie Instituut, NII, vele malen aangegeven, dat regeringsfunctionarissen burgers nooit op die manier zullen benaderen. Toch schijnen veel mensen er niet uit te leren en zijn er nog velen die hun portemonnee trekken als er weer een vals account is aangemaakt. Behalve van ministers, worden er ook van gewone burgers valse accounts aangemaakt. Dit vooral met als doel de persoon in kwestie in een kwaad daglicht te stellen. Filmpjes en foto’s worden bewerkt, voorzien van valse namen en op sociale media geplaatst. De politie heeft meerdere keren aangegeven, dat dit strafbaar is, maar tevergeefs. Onlangs is op Facebook een nep account aangemaakt van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. De pagina bevat onjuiste en misleidende informatie. Door de valse pagina wordt getracht het vertrouwen van de gemeenschap in de organisatie te schaden. Dit kan vergaande gevolgen hebben die niet te overzien zijn. Het beheren van een vals Facebook account is misleiding, bedrog en zelfs strafbaar. De leiding van het BOG en het ministerie van Volksgezondheid, hebben de gemeenschap gewaarschuwd om zich niet schuldig te maken aan het verspreiden van onjuiste informatie over de volksgezondheid. Wij hopen dat de politie serieus werk maakt van deze zaak, omdat het een gewoonte lijkt te worden om valse informatie te verspreiden. Er zijn nog steeds mensen die geloof hechten aan alles wat op sociale media staat. Dit kan onze burgers duur komen te staan wanneer er echt gevaar dreigt. Het aanhouden van een dader kan ervoor zorgen dat andere kwaadwilligen afgeschrikt wordt. Wij hopen daarom dat de politie alles oet wat in haar macht ligt om de dader(s) te traceren en aan te houden.