April 14, 2019


WAAROM ZWIJGEN DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN?


April 14, 2019

Parsasco, Self Reliance en Assuria, aangesloten bij de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen, Survam, zijn gestopt met de BZV (basiszorg)-verzekering. Cliënten wier verzekering vervalt, zijn voor een voldongen feit gesteld, want de verzekeringsmaatschappijen hebben hun cliënten meegedeeld dat ze deze verzekering niet zullen verlengen. In plaats daarvan biedt ze een alternatief pakket aan, een basispakket dat veel meer voorzieningen biedt dan de BZV-verzekering. Alle Survam-verzekeringsmaatschappijen stoppen met de BZV-verzekering, de basiszorgverzekering van de overheid, omdat er volgens hen verlies wordt geleden. De vraag rijst hoe het dan staat met de handhaving en naleving van de Wet Nationale Basiszorgverzekering of is er met de regering overeengekomen dat alleen nog het Staatsziekenfonds, SZF, deze verzekering aanbiedt? Op verzoek en na goedkeuring, kunnen burgers nog wel een BZV-verzekering bij een van de Survam-verzekeringsmaatschappijen afsluiten, maar zij zijn verplicht om per half jaar de premie te voldoen. Dat betekent in één keer voor zes maanden betalen. Wie dat niet kan, moet maar naar het SZF, dat wel de mogelijkheid biedt maandelijks de premie te voldoen. Maar niet alle burgers wensen gebruik te maken van het SZF, vanwege de vele problemen zoals het verkrijgen van medicamenten en ook de conflicten met medici, waardoor de dienstverlening niet gegarandeerd is. Zonder enige onderbouwing hebben de verzekeringsmaatschappijen meegedeeld dat zij de BZV-verzekering stop hebben gezet. Voor de zoveelste keer blijkt dat de controlemechanismen niet functioneren. Waar is de Zorgraad en het Uitvoeringsorgaan? Waar is de voorzitter van de commissie Volksgezondheid, Jennifer Vreedzaam, die het altijd heeft over onze gezondheidszorg?  Deze NDP-parlementariër moet nu van zich laten horen. Niet een ieder is in staat om de premie keer te voldoen. Veel mensen zullen zich noodgedwongen  verzekeren bij het SZF. Is het SZF wel berekend op een toestroom van nieuwe cliënten?