April 13, 2019


HOOPVOL GESTEMD


April 13, 2019

De overheid is bezig met het treffen van voorbereidingen om dorpen in het Boven-Suriname gebied van permanente stroom te voorzien. De regering in de persoon van Regilio Dodson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, had beloofd dat de binnenlandbewoners permanent stroom zouden krijgen door middel van de installatie van zonne-energie. Al jarenlang zijn de bewoners van het achterland afhankelijk van de regering voor het leveren van brandstof zodat zij licht hebben. Echter is het ook zo dat de regering vaak laat is hiermee en dat dorpen soms maanden in het donker zitten. De aanhouder wint, zegt men, maar vele dorpen hebben de hoop opgegeven en verzamelen gezamenlijk geld om brandstof te kunnen kopen. Maar niet alle dorpen kunnen zich dit permitteren. Dit is een aangelegenheid van grote dorpen met veel gezinnen. De rest moet wachten op de overheid. Behalve de late levering van brandstof, blijkt ook dat aggregaten van generatoren kapot zijn en daardoor niet draaien. De belofte van de regering is de zoveelste die de bewoners horen. Het is dus afwachten of de droom werkelijkheid zal worden. De bedoeling is om een combinatie van dieselgeneratoren en zonnepanelen in de dorpen te installeren. Sommige dorpen zullen een eigen elektriciteitscentrale krijgen. De dorpen die dicht bij elkaar liggen, zullen geclusterd worden. De directeur van de Dienst Elektrificatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen heeft aangegeven, dat er momenteel medewerkers van het ministerie in het gebied zijn om gegevens van de dorpen te verzamelen. Er zal worden nagegaan wat het stroomverbruik is van de mensen wanneer ze de hele dag worden voorzien van elektriciteit. De realisatie van stroom zal een grote ondersteuning zijn voor de mensen, vooral voor de leerlingen en leerkrachten. Gehoopt wordt dat het niet gaat om een politieke stunt, maar dat de regering daadwerkelijk haar beloftes zal nakomen.