April 13, 2019


TE GEK VOOR WOORDEN


April 13, 2019

Vicepresident Ashwin Adhin had in op 29 maart n OCER gezegd, dat er 83.000 ambtenaren zijn. Hiervan zou de regering 27.000 brodeloos moeten maken in het kader van de bezuinigingen, voorgesteld door het Internationaal Monetair Fonds en de oppositie. De regering heeft geweigerd dat te doen. De regering heeft niet ervoor gekozen om de mensen te ontslaan, maar om de sociale schuld in te lossen door middel van het nemen van leningen. Maar minister Soewarto Moestadja van Arbeid, heeft afgelopen dinsdag in De Nationale Assemblee meegedeeld, dat het aantal ambtenaren niet 83.000, maar ongeveer 40.000 is. Volgens de minister heeft de vicepresident het getal gebruikt van de Cebuma-uitdraai voor de betalingen van personen. Sommige personen staan dubbel en anderen zelfs driedubbel. Ook mensen die commissiegelden krijgen, komen in dit bestand voor. Volgens Moestadja is er een verschil tussen het aantal personen op de lijst van Cebuma en het werkelijke aantal ambtenaren. Het is toch te gek voor woorden dat er ambtenaren zijn die dubbel of zelfs driedubbel een salaris toucheren. Dit betekent dat bijna elke ambtenaar een dubbel salaris ontvangt. De vicepresident durfde nog te zeggen dat de regering zich niet hoeft te schamen dat er leningen zijn genomen om deze salarissen te betalen. In plaats van leningen afsluiten, zou er een onderzoek uitgevoerd moeten worden zodat duidelijk is wie wel en wie niet recht heeft op een dubbel salaris. Een driedubbel salaris? Het is haast niet te geloven dat iemand in staat zal zijn drie overheidsbanen erop na te houden en goed invulling te geven aan deze posten. Het saneren van het ambtenarenapparaat is iets waaraan geen enkele regering zich tot nog toe heeft gewaagd. Toch zal erin de toekomst een regering moeten zijn die hier niet voor terugdeinst, want het is slechts een kwestie van tijd of het hele systeem stort in elkaar.