April 11, 2019


Verzekeringsmaatschappijen gestopt met BZV-verzekering


April 11, 2019

De verzekeringsmaatschappijen zijn gestopt met het aanbieden van de BZV-verzekering (basiszorgverzekering) die valt onder de Wet Nationale Basiszorgverzekering en die bedoeld is voor personen van 17 t/m 59 jaar. Dit blijkt na verificatie van de redactie met de desbetreffende afdelingen van Assuria N.V., Self Reliance en Parsasco N.V. De verzekeringsmaatschappijen bieden in plaats daarvan, alternatieve verzekeringspakketten aan. Assuria biedt een basispakket aan waarbij er per half jaar SRD 1.650 betaald dient te worden aan premie. Self Reliance verstrekt alleen een basiszorgverzekering op verzoek na goedkeuring waarbij de premie half jaarlijks betaald moet worden. Parsasco biedt een bronspakket aan waarvan de premie SRD 1543.60 per half jaar bedraagt. Anders dan de BZV-verzekering, is de BaZo-verzekering bedoeld voor personen van 0 t/m 16 en personen van 60+. Alleen bij de plus medische pakketten en bij collectieve bedrijfsovereenkomsten, mag er maandelijks betaald worden. De premies die de verzekeringsmaatschappijen hanteren, zijn veel hoger dan de wet voorschrijft. De redactie heeft zonder resultaat bijkans drie maanden getracht een reactie van Survam-voorzitter Armand Achaibersing te krijgen. VHP-parlementariër Dew Sharman zegt aan de krant, dat hij dit al zag aankomen en zelfs meer ziet aankomen in de toekomst. Hij geeft aan dat de premie van BZV en BaZo bij wet zijn geregeld en daarom niet zomaar gewijzigd kunnen worden. Dit zorgt voor problemen, omdat de kosten in de zorg alsmaar toenemen. Sharman denkt dat de verzekeringsmaatschappijen daarom een andere manier hebben gevonden om hun cliënten toch tegemoet te komen met alternatieve pakketten. Sharman begrijpt dat het voor burgers moeilijk is om de halfjaarlijkse premie op te brengen, maar zegt ook dat het Staatsziekenfonds nu BZV-kaartjes gratis verstrekt zonder enige screening. Hij merkt op dat de controlemechanismen waaronder het Uitvoeringsorgaan en de Zorgraad van de Wet Nationale Basiszorgverzekering niet meer werkt of nooit heeft gewerkt. De parlementariër geeft aan dat aan elk kaartje dat gratis wordt versterkt, een prijskaartje hangt. “De gezondheidszorg is helemaal ontregeld”, stelt hij. Hij benadrukt dat de hele zorg een US-dollar component heeft en dat bij een eventuele koersstijging, de problemen binnen de zorg groter zullen worden.   door Johannes Damodar Patak