April 9, 2019


CBvS stelt euro 6 miljoen ter beschikking via cambio’s


April 9, 2019

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft via de cambio’s euro 6 miljoen ter beschikking gesteld. Dit verneemt de krant uit betrouwbare bron. Remy Bhailal, voorzitter van de cambiohouders, beaamt dat er euro’s ter beschikking zijn gesteld. Dit heeft geleid tot een aanzienlijke daling van de eurokoers met ruim SRD 0.30. Bhailal zegt dat de interventie te maken heeft met de behoefte aan euro’s op de markt. Hij geeft aan dat er een tekort was aan euro’s. “In principe is er een overschot aan euro’s, maar op bepaalde momenten treden er tekorten op doordat minder toeristen ons land binnenkomen”, zegt Bhailal. Hij geeft aan dat de wisselkoers voor de euro hierdoor gestegen was naar SRD 8.75. Bhailal verklaart dat de vraag naar US-dollars er nog altijd is. Hij praat niet over een tekort van US-dollars, maar over een grote vraag naar dollars. ‘’Burgers kunnen wederom terecht bij de cambio’s voor het kopen van euro’s’’, zegt Bhailal. Er was een regel vanuit de Centrale Bank dat cambio’s uitsluitend euro’s mochten verkopen aan het lokale bankwezen. Voorheen kon men alleen daar terecht voor het verkopen ofwel wisselen van euro’s. Bhailal geeft aan dat het om een tijdelijke maatregel gaat vanuit de moederbank. Volgens hem is dit een goed teken om het publiek beter van dienst te zijn. Er zijn geen limieten vastgesteld voor het kopen van euro’s. “Mensen kunnen vrijelijk euro’s kopen”, zegt de voorzitter. Hij benadrukt dat de legitimatieplicht nog steeds van kracht is. Bij elke transactie dient men zijn legitimatiebewijs te tonen. Bij een transactie vanaf euro/US-dollar 5.000 zal er MOT-melding worden gedaan. De voorzitter van de cambiohouders geeft aan dat er tegen een koers van SRD 8,4620 euro gekocht kan worden. Het niet mogen verkopen van euro’s was een van de maatregelen in 2016 vanuit de Centrale Bank om de valutamarkt te ordenen, waaronder het de-dollarisatieproces van de economie. door Johannes Damodar Patak