April 7, 2019


OPZETTELIJKE BRANDSTICHTING


April 7, 2019

De afgelopen weken was de stank veroorzaakt door rook in de vroege ochtend niet te harden in de gebieden rondom Paramaribo-Noord en het centrum. Deze rook was afkomstig van gras op percelen dat men opzettelijk in brand had gestoken om verkavelingsprojecten vrij te maken. Bewoners uit verschillende buurten heb hierover hun misnoegen geuit op sociale media en sommigen zijn zelfs naar de pers gestapt. De overlast van rook was vreselijk. Blootstelling aan rook kan ernstige gezondheidsgevolgen hebben. Mensen met astma, hartaandoeningen, hoge bloeddruk, chronische longziekten en allergieën behoren daarom alert te zijn. Ook moeten we extra waakzaam blijven over onze kinderen, want omdat zij een nauwere luchtpijp hebben, zijn zij sneller vatbaar voor een ontsteking wanneer zij vervuilde lucht inademen. Keerpunt vraagt zich af, waarom de bevoegde instanties niet hardhandig optreden tegen deze brandstichters? Het is toch strafbaar om opzettelijk brand te stichten en onbewoonde percelen in lichterlaaie te zetten? Dit soort (bos)branden worden verhevigd door oude autobanden toe te voegen, en hiermee komen er allerlei giftige stoffen vrij en die zorgen ervoor dat mensen hun gezondheid in gevaar worden gebracht. Vorig jaar oktober ontstond er ook al overlast van giftige rook die door brand op vuilstortplaats Ornamibo was veroorzaakt. Dagenlang hebben mensen in de buurten rond de vuilstortplaats last ondervonden van de stinkende rook. De situatie was zo ernstig, dat kinderen op school hierdoor onwel werden. Waarop wachten de ministeries van Volksgezondheid en JusPol eigenlijk, moeten er eerst doden vallen alvorens er maatregelen worden getroffen? Elke dag rond 18.00 uur ontstaan de rookwolken in de omgeving Tourtonne 4, omdat verkavelaars te gierig en beroerd zijn om machines in te huren voor de schoonmaak van de percelen. Hoelang moeten buurtbewoners nog deze rook doormaken? De foto die met een drone is gemaakt liegt er niet om. Zie de foto hieronder.