March 31, 2019


GEEN PANIEK?


March 31, 2019

Voordat het ministerie van Volksgezondheid een officieel bericht lanceerde, hebben diverse apotheken op hun Facebook pagina alarm geslagen over de Losartan 50mg tabletten van het merk Apotex. Deze tabletten moesten met spoed worden ingeruild, omdat er een kakkerverwekkende stof in de tabletten zou zijn aangetroffen. Apotheek Esculaap meldt dat de kans dat patiënten nadelige effecten krijgen na het innemen van voornoemde tabletten heel klein is, maar dat zij wenst geen risico te nemen. De medicijnen werden daarom massaal teruggeroepen. Medicijnen die Losartan bevatten worden toegepast bij de behandeling van hypertensie, hartfalen en de bescherming van de nieren bij patiënten met hypertensie en type 2- diabetes. Gezien het aantal mensen in ons land dat aan hoge bloeddruk en suikerziekte lijdt, is er een grote groep die medicijnen gebruikt. In een interview met het ministerie van Volksgezondheid, werd gezegd dat er geen paniek hoeft te ontstaan. Dit is nogal gemakkelijk gezegd als de tabletten een kankerverwekkende stof bevatten. Het is logisch dat patiënten in paniek raken als zo een bericht gelanceerd wordt, vooral omdat bekend is dat de medische zorg die op dit moment verleend wordt, nogal eens te wensen overlaat. De Vereniging van Medici in Suriname, VMS, heeft dan ook wederom aangegeven bezorgd te zijn over de gezondheidssector. Aangezien de richtlijnen voor medicijnen zijn aangescherpt, is het niet uit te sluiten dat er in de toekomst meerdere terugroepacties komen. In dat geval zal er indien nodig opnieuw actie moeten worden ondernomen, omdat de patiëntveiligheid altijd op de eerste plaats staat. Heel veel zijn geschrokken van deze terugroepactie en houden hun hart vast. Welke medicijnen zullen nog volgen, terwijl ze al jaren gebruikt zijn door patiënten?