March 31, 2019


GEEF ZE DIE GRANI


March 31, 2019

De Surinaamse sporters hebben bijzonder goed gepresteerd tijdens de wedstrijden in Dubai. Zij zijn met maar liefst vijftien medailles huiswaarts gekeerd. Toch was het vrijwel stil rond hun aankomst. Ze zijn wel groots onthaald op de luchthaven, maar verder is er vanuit de regering zelf niet echt iets noemenswaardig gebeurd. Suriname heeft voor de twaalfde keer mee gedaan aan de Special Olympics, die bedoeld zijn voor sporters met een fysieke beperking. Suriname heeft zes gouden, zes zilveren en drie bronzen medailles in de wacht gesleept. De gouden medaille die behaald kan worden op de Special Olympics, heeft dezelfde waarde als de gouden medaille van de gewone Olympische Spelen, maar krijgt desondanks veel minder aandacht. Het is jammer om te zien dat de overheid heel weinig doet voor de gezonde sporters, laat staan voor de sporters met een beperking. Opmerkelijk is wel dat politici en regeringsleiders heel trots vertellen hoe geweldig onze sporters zijn en hoe zij Suriname op de kaart zetten. Jammer genoeg zijn ze nergens te bespeuren wanneer er geld ingezameld dient te worden voor het vertrek van de sporters. De sporters met een beperking hadden in totaal SRD 530.000 nodig om af te kunnen reizen naar Dubai. Gelukkig heeft het bedrijfsleven, de gemeenschap en met name de organisatie zelf, ingespeeld op de begroting van de sporters, anders hadden ze de spelen aan zich voorbij moeten laten gaan. Een week voor hun vertrek hadden de sporters nog geen tickets. Wat zij wel hadden, was het geloof had het goed zou komen. Suriname deed mee met dertien sporters die op het laatste moment vertrokken. Het streefbedrag dat nodig was, werd namelijk niet gehaald. Dankzij de organisatie, die deels de kosten vanuit Amsterdam naar Abu Dhabi op zich heeft genomen, kon de ploeg uiteindelijk vertrekken. Het wordt tijd dat de overheid zich sterk maakt voor de sporters. Voor degenen met een beperking, moet er een verhoging komen van hun tegemoetkoming die nu SRD 325 bedraagt. De Wereldbank hanteert als armoedegrens een bedrag van US-dollar 1,90 per dag, wat neerkomt op ongeveer SRD 425, per maand bij een koers van 7,45 voor 1 US-dollar. Het zijn juist de mensen met een beperking die het hardst getroffen zijn door het wanbeleid van de regering. Op politieke podia is er meerdere malen gezegd dat het bedrag verhoogd zou worden, maar het blijft slechts bij woorden. Gelukkig heeft de regering besloten alsnog SRD 100.000 over te maken voor de sporters. Het was de bedoeling dat zij het voor hun vertrek zouden krijgen. De organisatie is er blij mee, maar het voelt toch een beetje als mosterd na de maaltijd.