March 30, 2019


MONUMENTALE ACHTERUITGANG


March 30, 2019

We kunnen op politieke podia dan wel enkele zaken opdissen die vrijwel allemaal met buitenlandse leningen tot stand zijn of worden gebracht, feit is wel dat je in bijna 10 jaar bitter weinig vooruitgang voor dit land hebt gebracht. Wat we daarentegen wel zien, is de algehele verpaupering in geheel Suriname en in het bijzonder onder het vastgoed dat onder het beheer van de overheid valt. Op de foto is goed te zien hoe het Torengebouw, liggende tussen de Tamarindelaan en Mr. Dr. J.C. de Mirandastraat, ernstig in verval is geraakt. Een grondige restauratie die vele maanden in beslag zal nemen, is hier dringend vereist. Overheidspanden zouden wederom met een buitenlandse Lening (IDB), groot 15 miljoen dollar, gerestaureerd worden, maar daar merken we tot nog toe nog niets van. Ondertussen verpaupert de zaak in rap tempo verder. De oplettende burger kan zelf aanschouwen hoe de achteruitgang zich in dit land manifesteert.