March 24, 2019


IN DIEPE SLAAP


March 24, 2019

Zijn we daadwerkelijk in diepe slaap gedompeld en realiseren we ons niet dat we steeds verder in de financiële gevarenzone geraken? We hebben het dan over onze positie als land ten opzichte van het buitenland en onze tekortkomingen bij het voldoen aan overeenkomsten en verdragen voor wat onder meer inhoudt de illegale geldovermakingen en witwaspraktijken. Velen in dit land vinden het vreemd dat er een dollarschaarste is op de markt en kunnen het maar niet begrijpen, dat banken liever hebben dat je als klant aan girale en niet aan chartale geldtransacties doet.  Er heerst namelijk een schaarste aan chartale dollars en dat komt, omdat luchtvaartmaatschappijen die over een vergunning beschikken chartaal US-dollars te vervoeren, al een jaar weigeren deze munt naar Suriname te vervoeren. Dit heeft tot gevolg dat er onvoldoende dollarbiljetten in Suriname zijn. Sinds de Nederlandse douane 19.5 miljoen euro in beslag heeft genomen op de luchthaven Schiphol en er geen duidelijkheid bestaat over wat de reden daartoe is, vertikken luchtvaartmaatschappijen en correspondentiebanken nog chartaal geld naar Suriname te sturen. Het is jammer het glashard te moeten stellen, maar ons land is op hard op weg in de beklaagdenbank te worden geplaatst als notoir witwasland dat een loopje neemt met al hetgeen wordt nagestreefd door met name de Caribbean Financial Action Task Force en daardoor nu het levensgrote risico loopt  op een zwarte lijst van landen terecht te komen.  Nu reeds is het zo dat bepaalde grote banken in het  buitenland, hun neus ophalen wanneer het gaat om geldovermakingen vanuit Suriname. Zakenlieden in dit land hebben al vaak genoeg moeten aanhoren dat we steeds meer als high risk nation worden gezien en dat vooral buitenlandse banken hun handen niet wensen te branden door geld uit dit land via een kredietbrief of regelrechte overmaking  te accepteren.  Als men in het buitenland weet dat er vanuit Suriname duizenden kilo’s cocaïne richting voornamelijk Europa worden gesmokkeld, dan moeten we niet vreemd opkijken dat men daar stringente voorwaarden aan ons land gaat stellen bij het zaken doen en voornamelijk bij geldtransacties. We hebben een groot probleem en dat is dat wij niet langer mogen talmen bij vooral de drugsbestrijding en  alles in het werk dienen te stellen om de notoire witwaspraktijken die in dit land plaatsvinden, de pas af te snijden. Blijven wij vooral van overheidswege doen alsof onze neus bloedt, dan komen de strafmaatregelen uit het buitenland op een onvermijdelijke wijze en juist daarvoor wordt er vooral vanwege het Openbaar Ministerie nu met nadruk op gewezen. Wie heel bewust niet wenst op te treden, omdat misdadige belangen in het geding komen, zal op niet al te lange termijn de consequenties onder ogen moeten zien.