RIANTE SALARISSEN

Onze volksvertegenwoordigers krijgen op maandbasis een autotoelage van SRD 5.134, voorheen was dat SRD 3.641. De verhoging kwam door de toegekende verhogingen aan de ambtenaren. Toen werd er in het parlement na heel veel kritiek vanuit de samenleving, gezegd dat er hierover wetgeving zou komen, alleen is er tot op heden niets van terechtgekomen. Er werd geklaagd over de verhoogde schadeloosstellingen Van de assembleeleden, maar algauw raakte de kwestie op de achtergrond en ging het volk verder met waar het al jaren mee bezig is; namelijk overleven. Parlementsleden ontvangen een riant salaris, terwijl de doorsnee werknemer moet zien uit te komen met SRD 1500- 2000. Het zijn dezelfde volksvertegenwoordigers die namens het volk in het parlement zitten. Jammer genoeg houden ze weinig rekening met het volk en nemen  wetten aan die de financiële druk op de burgers alleen maar verhoogt. De Wet Rij- en Voertuigenbelasting, RVB, is hier een voorbeeld van. Parlementariërs verdienen ruim SRD 16.000 per maand. Voor hen is de nieuwe belasting een peulenschil waar ze nauwelijks wat van merken. Voor de gewone burger betekent de RVB dat hij nog minder te besteden heeft. Het volk blijft het gelag betalen voor het wanbeleid van de regering. De coalitie is hierbij de grootste boosdoener, zij blijft maar ja knikken op alles wat de regering voorstelt. De coalitie zorgt ervoor dat zij bijtijds alle 26 leden optrommelt om een wet goed te keuren. De coalitie is er debet aan dat het volk verarmd is en het land in schulden gedompeld. De crisis waarin wij verkeren, het tekort aan US-dollars, inflatie en devaluatie, de belangen van Suriname die in de kwestie Alcoa zijn ondermijnd, corruptie, kortom, er is reden genoeg om een motie van wantrouwen aan te nemen tegen de regering. De coalitie laat duidelijk merken dat zij daar niet voor het volk zit, maar voor de regering en zichzelf. Ondertussen mag het volk blijven lijden.

More
articles