March 11, 2019


Onze vrijheid is in gedrang


March 11, 2019

DA’91-voorzitter Angelic del Castilho, merkt op dat regeerders er alles aan doen om de macht vast te houden en het volk zijn stem te ontnemen. Del Castilho sprak in dit kader over de recente uitspraken van minister Dodson betreffende het beperken van onze vrijheid in het gebruik van sociale media. “Het is niet de eerste keer dat exponenten van deze regering het hebben over het beteugelen van de vrijheid van de burgers.“ De voorzitter gaf aan dat toenmalig assembleelid Steven Tsang, nu minister van Handel, Industrie en Toerisme, destijds ook had gezegd dat onze vrije meningsuiting aan banden gelegd moest worden. Del Castilho doet daarom een oproep aan het volk: ”Als u nog niet wilde geloven, dan roep ik u op om nu de schellen van de ogen te halen en te zien dat de komende verkiezing een strijd zal zijn voor het behoud en de verdieping van onze vrijheid.” Volgens Del Castilho vindt de regering het niet genoeg dat zij het volk kaalplukt en vilt, zij wil dat ook zonder tegenspraak doen. “Wij zien de bewegingen. Wij zijn geen dom volk, wij weten wat er gedaan wordt en om de toekomst te bereiken, zullen wij dit kwaad dat er nu is, moeten bestrijden.” Verder gaf zij aan dat onze huidige situatie er één is, waarbij wij als land dagelijks wereldwijd worden aangetekend als een drugsdoorvoerland, een regering die repressieve regimes ondersteunt en de economie van ons land compleet de bodem instampt. Een regering die uiteindelijk als doel heeft onze totale samenleving zowel goedschiks als kwaadschiks haar stem te ontnemen, het zwijgen op te leggen en het vertrouwen in democratie en goed bestuur volledig te ontnemen. Ze zegt dat dit de regering de volledige vrijheid moet geven om ongestoord ons land leeg te plunderen en alle goede zielen of weg te drijven of in armoede te dompelen. “Maar wij hebben nieuws voor de regeerders en al die anderen die het volk als een kudde willen drijven tussen twee muren, het alternatief is er nog steeds, levend en wel. En het alternatief is meer dan ooit nodig om ons land te behoeden voor de boeien van onderdrukking en armoede. Het alternatief is meer dan ooit nodig om ons land te behoeden voor de boeien van onderdrukking en armoede”, aldus Del Castilho.   -door Kimberley Fräser-