March 11, 2019


President allergisch tegen eerstesteenleggingen


March 11, 2019

President Desiré Bouterse zei afgelopen zondag tijdens zijn toespraak, ‘’allergisch te zijn tegen eerstesteenleggingen’’. De president overhandigt liever gelijk de sleutels: “Mi no de dja gi a eerste steenlegging, mi wan prati ding oso sroto.” De regering heeft het voornemen 3.250 woningen te bouwen voor de verkiezingen van 2020. Het gaat om het bouwproject Altona Village II. De bouw ligt in handen van P&D Real Estate. VHP-parlementariër Mahinder Jogi, geeft desgevraagd aan dat hij het opvallend vindt dat P&D Real Estate weer in aanmerking komt voor een project van de overheid. Volgens hem is dezelfde aannemer van dit project belast met de bouw van het ziekenhuis in Wanica. Jogi vindt het opmerkelijk dat dezelfde aannemer steeds in aanmerking komt voor overheidsprojecten. Op basis van transparantie en gelijkheidsbeginsel, vindt hij het oneerlijk tegenover de andere aannemers. Gisteren werd de eerste steen gelegd voor de bouw van de woningen. De president gaf eerder tijdens een toespraak op het Revo Plein aan, dat de bouw van deze woningen overgelaten zou worden aan particulieren. Sarwankoemar Poenai, directeur van P&D Real Estate, gaf aan dat de woningen tegen een rentepercentage van 6 procent worden gefinancierd, hetgeen ver beneden de gangbare rente van de commerciële banken is. Bij de eerstesteenlegging wilde een groot aantal mensen zich meteen registreren voor een woning. Jogi vraagt zich af waarom er zoals gebruikelijk, geen openbare aanbesteding is gehouden. ‘’Het project zou veel makkelijker uitgevoerd kunnen worden als er meerdere aannemers betrokken zijn.’’ Jogi geeft aan dat hij er niet voor zal schromen om dit aan te kaarten in het parlement. Transparantie is volgens hem ook belangrijk, zo is het nog niet helemaal duidelijk aan welke eisen men moet voldoen om in aanmerking te komen voor een woning.