March 11, 2019


DA’91 maakt harde afspraken


March 11, 2019

DA’91-Voorzitter Angelic del Castilho heeft een aantal afspraken gemaakt met het volk en het opgeroepen om zich aan te sluiten bij het nieuw alternatief: Team Suriname. “Wij gaan niet beloven zoals vele partijen dat doen. Wij zijn een partij van afspraken die tussen gelijkwaardige partners, controleerbaar, verifieerbaar en opeisbaar zijn”, aldus de voorzitter afgelopen zaterdagavond bij het 28-jarig bestaan van de partij in de zaal van Art Lab. Het thema was: Politiek tra fasi dati Sranan no lasi. Een afspraak is dat de partij een eind zal maken aan de politieke incest in ons land. Al de ministeries zullen deskundigheid moeten stellen boven partijloyaliteit. “De tering naar de nering zetten wanneer het aankomt op de riante vergoedingen van voormalig gezagsdragers, onder anderen ministers. En de invoering van wachtgelden zal een duur hebben van maximaal drie jaar voor voormalig ambtsdragers.” Volgens de voorzitter hebben zelfs landen die rijker zijn dan Suriname, scherpe en duidelijke beperkingen voor wachtgelden. Wat de samenwerking betreft met andere partijen, stelt DA’91, dat geen enkele partij in haar eentje het land tot ontwikkeling zal kunnen brengen. ‘’Ons land heeft eerlijke politiek en goed bestuur nodig en dit kan alleen door goede samenwerking.’’ De voorkeur van DA’91 is gericht op partijen die de basisprincipes van DA’91 delen. De partij rekent op het volk om te blijven strijden voor het behoud van onze vrijheid. Ook wordt veel verwacht van onze diaspora door onder andere haar deskundigheid en door de campagne actief te ondersteunen. Een ander afspraak is dat er samen gewerkt zal worden aan het bouwen van een inclusieve samenleving, waarbij elke burger zich gehoord en geaccepteerd voelt. DA’91 gaat zich sterk maken voor het herstel van onze relatie met het Koninkrijk der Nederlanden. Het kan volgens de voorzitter niet anders wanneer meer dan de helft van onze bevolking zich daar bevindt. “Ik maak ook de afspraak met u dat wij de zinsnede uit de grondwet zullen schrappen, die zinsnede welke refereert naar de coup van 25 februari en het onrechtmatig verkregen goed en geld terug zullen halen, zonder aanziens des persoons.” De partij zal een buitenlands beleid voeren waar Surinamers de vruchten van zullen plukken. “Het kan niet zo zijn dat wij in de Caricom zitten en dat Caricom-burgers hier alle mogelijkheden hebben, vergunningen verkrijgen voor allerhande zaken, terwijl onze exporteurs geen poot aan de grond kunnen krijgen in het exporteren naar diezelfde Caricom. Ons buitenlands beleid zal gericht zijn op landen en gebieden die ons ten dienste kunnen zijn om onze onafhankelijkheid en verdiencapaciteit te versterken en onze kennis en kunde te vergroten, onze democratie te versterken en de rechtsstaat steeds meer te verdiepen.” Voorbereiding naar 2020 Er staat ons heel veel werk te wachten na mei 2020. Ons gezicht in het buitenland is volgens del Castilho heel erg geschaad. Er zal een ernstige heroverweging gedaan moeten worden van de verschillende overeenkomsten die nu getekend en gesloten worden. “Want wat hebben wij als samenleving aan een Equatoriaal Guinee. Wij zullen alle krachten moeten oproepen ons te ondersteunen, ook de krachten in diaspora.” DA’91 treft reeds voorbereidingen voor de algehele versterking van de instituten van Onderzoek en vervolging voor onderzoek en vervolging van corruptie. Door onmiddellijke toetreding tot de UNCAC en met inzet van de technische assistentie vanuit de OAS, zal er hier invulling aan worden gegeven. “Zij weten wat hen te wachten staat als DA’91 aan de macht komt en vandaar dat er allerlei foefjes worden toegepast. Zo moeten pre-electorale combinaties verboden worden omdat u als samenleving niet in staat zou zijn zelf te kiezen waar u voor wilt stemmen. “Ook wordt er nu gekeken hoe door de introductie van een financiële drempel het volk de mond gesnoerd kan worden. In de wandelgangen worden bedragen genoemd van rond de 500.000 Surinaamse dollar. De opzet is duidelijk. Maar wij rekenen erop dat u zich de mond niet zal laten snoeren en dat u uw stem niet zal laten ontnemen, u zult samen met ons ook deze drempel nemen.”   -door Kimberley Fräser-