NIET 18.000, MAAR NU 3.000 WONINGEN

We hebben nog maar 14 maanden te gaan en de Surinaamse kiezer zal wederom in de gelegenheid gesteld worden vertegenwoordigers binnen de volksvertegenwoordigende lichamen aan te wijzen, bepalen wie de nieuwe regering van dit land zal mogen vormen en welke personen president en vicepresident tot 2025 zullen zijn. In aanloop naar de verkiezingen zijn verschillende politieke partijen al flink in de weer om zoveel mogelijk kiezers achter zich te krijgen. Opvallend is het ook dit keer de NDP die met de vele beloften naar voren treedt. In het afgelopen weekend haalde ze haar bekende stokpaardje, de huizenbouw, wederom tevoorschijn. In 2010 beloofde Bouterse het bouwen van maar liefst 18.000 woningen als het volk hem maar aan de macht zou brengen. Van deze belofte is na tien jaar maar een fractie gerealiseerd en de zogeheten volkswoningen werden toch uiteindelijk koopwoningen, hetzij voor een voordeliger prijs. En wie kwamen voor deze goedkopere huizen van inferieure kwaliteit in aanmerking? Er zijn tot nog toe ernstige aanwijzingen dat lieden die gelieerd of trouw zijn aan de NDP, allereerst in aanmerking kwamen voor de woningen. Er is dus altijd sprake geweest van opportunistische toebedeling en het binden van woningzoekenden aan de voormelde politieke partij. Maar ook nu heeft de NDP niet veel anders kunnen bedenken dan een zogeheten bouwproject te Altona Village II, te initiëren voor de bouw van maar liefst 3.000 woningen. In aanloop naar de verkiezingen, gaat het hier wederom om een belofte aan woningzoekenden met als doel de kiezer voor de zoveelste keer zand in de ogen te strooien. Volgens de belofte zullen 3.000 woningen uit de grond gestampt worden en de partij hoopt dan natuurlijk dat de kiezer en belanghebbende voor de zoveelste keer in dit luchtkasteel gelooft. Reken maar na: 3000 woningen in 14 maanden houdt in dat er per maand 214 huizen sleutelklaar inclusief nutsvoorzieningen ter beschikking van de begunstigden moeten worden opgeleverd. Dat wil zeggen dat bouwvakkers, indien die in voldoende mate ter beschikking zijn, 7 huizen per dag af moeten hebben. Of er voldoende bouwmaterialen voor 3000 woningen momenteel ter beschikking zijn, blijft vooral voor professionals uit de bouwwereld een open vraag. Ook blijft het duister wie dat allemaal zal financieren, aangezien iedereen weet dat deze overheid enorme financiële problemen heeft. Het is weer beloftenfeest bij de NDP. Voor de verkiezingen van 2015, kwam men met een verhaal van een treinverbinding die moest lopen van Para naar Paramaribo. Een godsonmogelijke opgave, gezien de huidige situatie van lijnbebouwing en nog beschikbare terreinen waarover het spoor zou moeten lopen. Dure consultants werden naar ons land gehaald om het project te bespreken. Ook toen werd er geld verkwist aan een verkiezingsbelofte c.q. stunt die niet te realiseren was. En ook nu weer komt men met tal van beloften in een verwoede poging de kiezer voor de zoveelste keer zover te krijgen wederom voor de NDP te stemmen met als doel de macht wederom voor 5 jaar te consolideren. Het is te hopen dat dit volk dat veel te snel geneigd is zaken te vergeten, dit keer niet trapt in loze beloften die onder de huidige omstandigheden zeker niet op een juiste wijze zullen worden gerealiseerd.

More
articles