CBvS werkt intensief aan wederkeer rust op valutamarkt

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) werkt intensief aan de wederkeer van rust op valutamarkt. De nieuwe governor, Robert-Gray van Trikt, heeft gelijk na zijn intrede samen met zijn team intensief overleg gevoerd met de algemene banken, de wisselkantoren en overige stakeholders ter bespreking van oplossingsmodellen om te geraken tot normalisatie van het transactieverkeer op de valutamarkt.

Zoals bekend, doet reeds enige tijd het verschijnsel zich voor op de valutamarkt dat een verhoogde vraag wordt uitgeoefend naar bankpapier in Amerikaanse dollars. Deze verhoogde vraag is ingegeven door onzekere marktsentimenten en de stagnatie in de aanvoer van bankpapier in Amerikaanse dollar. Alle stakeholders hebben hun medewerking toegezegd om in collectief verband de stabiliteit op de valutamarkt te ondersteunen. Immers, alle Surinamers- vooral de kleine man of vrouw- zullen verliezers zijn bij een koersstijging.

Volgens de Centrale Bank zijn de recente ontwikkelingen op de valutamarkt geen weerspiegeling van de economische prestaties van het land, die redelijk goed te noemen zijn. Zo is een redelijke positieve economische groei voor de komende jaren tussen de 2 en 3 procent geprojecteerd door zowel het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als ons eigen Planbureau. De inflatieprojectie van de Centrale Bank voor 2019 is rond de 6 procent, ervan uitgaande dat de koers stabiel blijft. De internationale reserves hebben een niveau bereikt rond de US-dollar 590 miljoen; dit is genoeg voor een dekking van de import van goederen en diensten van 3,3 maanden. Indien wij de importen van grote mijnbouwbedrijven eruit laten, omdat die geen beroep doen op de nationale deviezenreserves, stijgt deze dekking tot ongeveer 5 maanden. De gelddekking is rond 67 procent; veel hoger dan het wettelijk voorgeschreven minimum van 50 procent door de Bankwet.

Tegen de achtergrond van de redelijke economische indicatoren en de voorgenomen collectieve acties door de Centrale Bank van Suriname en de stakeholders, doet zij een dringend beroep op de gemeenschap geen onnodige vraagdruk uit te oefenen op de valutamarkt. Zij benadrukt dat er voldoende dekking aanwezig is voor de Surinaamse munt en ruimschoots vreemde valuta ter beschikking is voor de girale overmakingen ter voldoening van de verplichtingen in het buitenland. Bovendien zal de Centrale Bank ook veel actiever liquiditeiten beheersen, zodat ook vanuit dat optiek de rust op de valutamarkt wordt bewerkstelligd. Het betaalverkeer zal ook versoepeld en gemoderniseerd worden, zodat minder stagnaties hierin optreden. Tenslotte wordt benadrukt  dat zowel SRD als vreemde valutategoeden van burgers, veilig zijn bij het bankwezen en dat de Centrale Bank hierop stringent zal toezien.

More
articles