March 12, 2019


Sanatan Dharm keurt events rond Holi/Phagwa af


March 12, 2019

Op sociale media zijn er discussies ontstaan rond de verschillende evenementen die zijn georganiseerd in verband met het hindoe feest Holi/Phagwa. De Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname en haar Priesterraad, keuren de verschillende niet-religieuze feesten af die voor volgende week gepland staan in verband met de viering van Holi/Phagwa. Nitin Jagbandhan, pandit en secretaris van de priesterraad van Sanatan Dharm, zegt tegenover De West, heel erg teleurgesteld te zijn dat in Suriname dit soort ontwikkelingen plaatsvinden. Holi/Phagwa is een religieus feest, daarom dient het volgens hem in een religieuze context gevierd te worden. De pandit merkt op dat er alcohol en niet-vegetarische voeding wordt gebruikt, terwijl dat niet is toegestaan. Ook keurt hij de manier waarop er gedanst wordt, ten strengste af. De Sanatan Dharm Maha Sabha Suriname houdt in dit kader aanstaande vrijdag een lezing in het Lalla Rookh gebouw en zal morgen van 18:00u-19:00u op Radio 10 Magic FM, de samenleving informeren over de betekenis van Holi/Phagwa. Jagbandhan geeft aan dat de Sanathan Dharm haar verantwoordelijkheid in de samenleving kent en daarom zoveel als mogelijk de mensen bewust probeert te maken. De religieuze organisatie zal volgende week een brief aan de regering overhandigen, ondertekend door verschillende hindoeorganisaties waaronder Arya Dewakar en OHM Suriname. Gevraagd wordt om de vergunningen voor de evenementen in te trekken. Jagbandhan zegt dat er misschien weinig tijd is om maatregelen te treffen tegen de events, maar hoopt dat de vergunningen alsnog worden ingetrokken. Hij betreurt het dat de regering ook heeft meegewerkt aan de festiviteiten door vergunningen af te geven. Hij geeft aan dat de Sanatan Dharm in het verleden zelf contact heeft opgenomen met de organisatoren van de events, maar dat er niets van terecht is gekomen, vandaar dat dit jaar besloten is om strakker op te treden. Pandit Krishna Mathoerapersad van de Shri Kishna Mandir, zegt eveneens dat hij het jammer vindt dat erop zo een manier wordt omgegaan met de viering van het Holi/Phagwa. Het is, zo zegt hij, een hindoefeest dat wordt gevierd voor het aankomende Nieuwjaar van de hindoes in Navratrie. Dit wordt gevierd zonder vis, vlees en alcohol. Op zich heeft hij er geen problemen dat erop de Holi/Phagwa, welke een nationale vrije dag is, festiviteiten worden georganiseerd, maar aan deze events moet niet de naam Holi of Phagwa worden verbonden. Mathoerapersad kan zich ook niet terugvinden in het vieren van Holi/Phagwa op de scholen voordat de Holika verbrand is. Een dag voor Holi/Phagwa, wordt de Holika aangestoken. Hij benadrukt dat Holi/Phagwa wordt ingeluid met het smeren van de as van de verbrande Holika. “Dan pas mag er gespeeld worden met gekleurd poeder”, zegt de pandit. Holi is een hindoe feest dat jaarlijks rond de maand maart gevierd wordt en in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede over het kwade. -door Johannes Damodar Patak-