March 10, 2019


WIE VOLGT NU?


March 10, 2019

De minister van Handel, Industrie en Toerisme, Stephen Tsang, heeft het salaris van Abop- parlementariër Dinotha Vorswijk stopgezet, omdat zij ook nog een salaris als beleidsadviseur toucheert. Wat die laatste functie betreft, heeft zij zich al tijden niet meer op kantoor laten zien. Het wordt hoog tijd dat assembleeleden uit zichzelf besluiten om geen nevenfunctie te hebben indien zij niet in staat zijn beide functies naar behoren te vervullen. Men kan niet een forse schadeloosstelling toucheren als parlementariër en ook nog als ambtenaar zonder dat daar arbeid tegenover staat. Vorswijk stelde dat zij werkwillig is, maar op een bepaald moment op kantoor kwam en zag dat er geen bureau voor haar beschikbaar was waardoor zij geen plek had om haar werkzaamheden uit te voeren. Daar had zij geen genoegen mee moeten nemen. Wie voor een bepaalde functie is aangesteld en wordt tegengewerkt om die uit te voeren, moet daar gewag van maken. Hoe langer gewacht wordt, hoe lastiger het is om uit te zoeken hoe de vork in de steel zit. Maar er zijn meer parlementariërs die een dubbele functie hebben. Hoe zit het daarmee? Er wordt al jaar en dag gesproken over het aannemen van een wet om dit te verbieden. Zolang er geen wet is die dit verbiedt, zullen er parlementariërs zijn die er niet over peinzen hun nevenfunctie op te geven. Wij hopen niet dat de minister zo een maatregel heeft genomen op basis van politieke overwegingen. Ook de vele NDP-toppers die als adviseurs dienen op zijn ministerie en nauwelijks opdagen, dienen van de loonlijst afgevoerd te worden. De andere ministers mogen hun collega in deze kwestie zeker opvolgen. Het kan niet zo zijn dat erop een ministerie vijftien tot twintig adviseurs zitten.