March 10, 2019


DUURZAME MAATREGELEN


March 10, 2019

Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft gisteren bij de presentatie van het Strategisch Beleidsplan met bijbehorend actieplan voor Verkeersveiligheid, aangegeven, dat er een zerotolerancebeleid zal gelden voor verkeersovertredingen. Ons land wil tegen 2021, 30 procent minder verkeersdoden hebben.  Er was een tijd in Suriname dat het niet verplicht was om tijdens het rijden een veiligheidsgordel om te doen. Nu rijden de meeste mensen met een gordel om. De boetes voor verkeersovertredingen moeten gewoon verhoogd worden. Als boetes niet helpen, dan maar een gevangenisstraf verbinden aan bepaalde overtredingen. Een plan hebben om het aantal verkeersdoden te verminderen is mooi, maar zonder de juiste maatregelen is dit plan gedoemd te mislukken.  Nog heel veel mensen overtreden de verkeersregels. Gelet op het rijgedrag en de oorzaak van aanrijdingen, zijn rijden onder invloed het overschrijden van de maximumsnelheid, de grote boosdoeners. Een wezenlijk deel van de slachtoffers bestaat uit bromfietsers. Het overschrijden van de maximum toegestane snelheid, het rijden onder invloed van alcohol en het rijden door roodlicht zijn de meest voorkomende verkeersovertredingen. Er worden nieuwe woonwijken aangelegd, maar daarbij wordt helemaal geen rekening gehouden met een veilig wegennet. Huizen worden gebouwd en wegen aangelegd, maar fiets- en voetpaden en drempels ontbreken, terwijl die gelijk  aangelegd kunnen worden. Een gemiste kans. Pas wanneer op een bepaalde weg heel veel aanrijdingen met dodelijke afloop zich voordoen, wordt er werk van gemaakt. Maar dan kan er niet gesproken worden van duurzaamheid. Het aanleggen van drempels schijnt geen oplossing te zijn, maar wel de hogere boetes en straffen. Daarnaast ook de bewustwording dat iedereen verantwoordelijk is voor het veilig maken van het verkeer. De politie krijgt binnenkort motorfietsen en auto’s om het werk beter te doen, maar is er wel brandstof? Het terugdringen van het aantal verkeersdoden is niet vanzelfsprekend.