March 10, 2019


WIE WERKT VOOR HET VOLK?


March 10, 2019

Hoewel de politieke partij Strei! niet in het parlement zit, nieuw is in de politieke arena en dus ook niet heeft deelgenomen aan de vorige verkiezingen, slaagt deze partij er toch in op te komen voor de belangen van het volk. De zittende regering heeft de meerderheid in het parlement, dus  de oppositie heeft weinig in de melk te brokkelen. Ze probeert het wel, ze stemt bijvoorbeeld niet voor, maar tegen bepaalde wetten, maar dat haalt weinig uit als je niet de meerderheid hebt. Ook blijft ze de coalitie wijzen op de negatieve gevolgen van besluiten die genomen worden en wetten die goedgekeurd worden. Maar is dat alles waartoe de oppositie daadwerkelijk in staat is? In 2017 hebben zij nagenoeg elk protest tegen de regering ondersteunt. Maar gaandeweg werd duidelijk dat  een paar protesten niet genoeg waren om de regering naar huis te sturen. Verschillende actiegroepen zongen toen een toontje lager en anderen kozen ervoor de politiek in te gaan, zij hoopten op die manier het verschil te maken. In de kwestie van de rij- en voertuigenbelasting hebben oppositieleden tijdens de vergaderingen in de assemblee, hun misnoegen hierover niet onder stoelen of banken gestoken, maar daar bleef het bij. Nieuwkomer Strei! heeft het volk opgeroepen een bezwaarschrift in te dienen tegen deze belasting en dat is zonder meer prijzenswaardig, want veel mensen waren niet daarop gekomen. Strei! heeft grote delen van het volk weten wakker te schudden voor het onrecht dat het wordt aangedaan. De vraag is als de oppositionele partijen niet weten dat er andere wegen bewandeld kunnen worden. Strei! heeft in elk geval de ogen van velen geopend. Als je geblokkeerd wordt in het parlement, zijn er andere manieren. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Maar wie zet zich nou daadwerkelijk in voor het volk? Wie weet wordt het harde werk van Strei! bij de komende verkiezingen beloond.