VRAAGSTUK ERNSTIGER DAN VERMOED

Toen in mei 2018 de Nederlandse douane op de luchthaven van Schiphol  een bezending van 19.5 miljoen euro aan contanten afkomstig en verzonden door de Centrale Bank van Suriname, CBvS, in beslag nam, konden maar slechts weinigen bevroeden wat voor consequenties deze actie van de Nederlandse douane geruggesteund door het Openbaar Ministerie, voor ons land verder zou hebben. Na bijna een jaar is het wel duidelijk dat het miljoenenbedrag in euro’s alles te maken heeft met een onderzoek dat de Nederlandse justitie heeft ingesteld, omdat het vermoeden bij haar bestaat dat een aanzienlijk deel van het voormelde bedrag in contanten, alles te maken zou hebben met witwaspraktijken die in ons land plaatsvinden. De Centrale Bank zou haar medewerking hebben verleend het geld richting Nederland te sturen als service aan zeker twee valutabanken om aldaar betalingen te kunnen doen voor klanten van de Surinaamse handelsbanken. De banken in kwestie hadden al tijden problemen voor het kunnen overboeken van grote bedragen, omdat buitenlandse bankinstellingen al geruime tijd geen medewerking hiertoe wensten te verlenen. Suriname heeft in het buitenland al geruime tijd een niet al te goede naam verkregen, omdat extern men er zo langzamerhand van overtuigd is geraakt dat er hier op grote schaal illiciet verkregen geld wordt witgewassen. Tot op heden heeft de Nederlandse justitie niet aangegeven, hoe het met het ingestelde onderzoek naar de 19.5 miljoen geconfisqueerde euro’s, vorig jaar verzonden door de Centrale Bank, zit en of ze het geld op korte termijn zal vrijgeven. En zolang dat geld in Nederland vast zit en het Openbaar Ministerie geen duidelijkheid verschaft over wat de eindconclusie met betrekking tot deze grote geldzending zal zijn, vinden er geen cash valutazendingen richting ons land meer plaats. Dat wil zeggen dat er geen grote geldzendingen van contanten in vreemde valuta meer plaatsvinden en dat is al maanden zo. Geen enkele vliegmaatschappij wenst thans haar handen te branden cash geldzendingen naar Suriname te vervoeren. Ook banken in het buitenland willen nog slechts op girale basis valutatransacties met Suriname doen. Door deze situatie waarbij Suriname en zijn bevolking in de verdrukking worden gebracht, ontstaan er grote problemen. Banken krijgen thans te maken met zeer ontstemde valutarekeninghouders die hun tegoeden deels of helemaal wensen op te nemen en dat niet kunnen, omdat de valutabanken weigeren het vreemde geld, naar wens te verstrekken. Waar de doorsnee valutabankrekeninghouder totaal geen genoegen mee zal nemen, is een uitkering van zijn valutategoeden in SRD. De spanningen tussen de burgerij en het bankwezen kunnen door de huidige toestand tot een kookpunt oplopen. Er zijn namelijk mensen die voor ontvangsten geen genoegen nemen met onze nationale munt. We denken daarbij aan verhuurders van appartementen en woningen die van de huurder dollars of euro’s eisen en geen genoegen zullen nemen met SRD. Ook bijvoorbeeld goudzoekers die na noeste arbeid hun goud aanbieden aan opkoopzaken, eisen dollars en zo niet, euro’s. Ook bij deze groep zal de onvrede zwaar oplopen. Bedrijven die zich op commissiebasis toeleggen op het overmaken van kleinere valutabedragen die cash worden aangeboden, zullen hun omzet door de huidige toestand alleen maar drastisch zien verminderen. Geen enkele instelling die zaken doet in vreemde valuta, moet ervan uitgaan dat alle betalingen en uitkeringen op een girale manier zullen kunnen geschieden. In elke samenleving bestaat het girale verkeer, maar ook de contante betaling en juist die laatstgenoemde mogelijkheid is thans in gevaar gebracht en niet in het minst, door lieden die zich al jaren achtereen met illegale en misdadige praktijken bezighouden en in hun kluizen wel over ‘bevlekte’ valuta beschikken, die ze nu ook steeds moeilijker kwijt kunnen. De Centrale Bank van Suriname zal morgen overleg plegen met stakeholders binnen de valutamarkt en hopelijk slaagt ze erin wat meer rust te brengen voor wat betreft de toegankelijkheid tot voornamelijk de dollar en het beteugelen van de valutawisselkoersen die zich in de afgelopen twee weken in een opgaande lijn begeven.

More
articles