Per 14 maart controle op naleving rij- en voertuigenbelasting

Politieambtenaren zullen tot en met 13 maart van dit jaar geen specifieke controle uitoefenen op de naleving van de Wet Rij -en Voertuigenbelasting. Na 13 maart zal de politie conform die wet optreden tegen personen die de wet niet naleven. De eigenaar op wiens naam het voertuig staat is de belastingplichtige alsook de houder die het rij- of voertuig op grond van een overeenkomst van huurkoop onder zich heeft. Op grond van artikel 10 van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting moeten onder andere politie- en douaneambtenaren toezien op de naleving van deze wet. Het belastbaar feit is het hebben van een voertuig op de weg. Belangrijk: ook voor voertuigen die niet in rijdende staat zijn, maar zich bevinden op de weg (bijvoorbeeld voor de woning), zijn belast.

More
articles