WILLEKEUR

Terwijl er groot verzet en protest op gang is gekomen tegen de zogeheten rij- en voertuigenbelasting die ultimo vandaag moet zijn voldaan door bezitters van rij- en voertuigen, beslist de overheid tegen alle artikelen opgenomen in de  Wet Rij- en Voertuigenbelasting in, dat ze een oplossing heeft bewerkstelligd en die is, dat leden aangesloten bij de Particuliere Lijnbus Organisatie, PLO, uitgezonderd worden van het betalen van de rij- en voertuigenbelasting. De belasting die de leden van de organisatie hebben betaald, zal aan hen gerestitueerd worden. Of de PLO-leden naderhand de gestorte penningen terug zullen krijgen, valt nog te bezien, gezien de ervaringen die wij allen hebben met betrekking tot restitutie van betaalde belastingpenningen met deze overheid. Maar daar gaat het op dit moment niet om. Waar het wel om gaat, is dat de overheid uit puur opportunisme en in strijd met de voormelde wet een uitzondering maakt, omdat ze bevreesd is geraakt dat het gehele openbaar vervoer op 1 maart stil zou komen te liggen en daardoor een groot deel van de economie aanzienlijke schade zou ondervinden. In de wet is opgenomen dat slechts bromfietsen gevrijwaard zijn van het betalen van rij- en voertuigenbelasting. De regering Bouterse heeft hier niet alleen willekeur toegepast, maar ook een precedent geschapen. De nu 15.000 mensen die een bezwaarschrift tegen de meergenoemde wet hebben ingediend, zullen zich door het vrijwaren van de PLO voor het betalen van de rij- en voertuigenbelasting gesterkt voelen en doorgaan met hun protest en eis tot stopzetting van deze heringevoerde zeer impopulaire fiscale maatregel. Ook in het binnenland heeft men al laten merken een broertje dood te hebben aan deze maatregel, getuige de blokkering gisteren van de weg naar Balingsoela. Ook daar eist men het opheffen van de rij- en voertuigenbelasting. Een ander affront van deze maatregel, is dat die voor de mensen die toch hebben voldaan aan deze opgelegde verplichting, maar slechts tien maanden geldig is en wel tot eind van dit jaar. Als de overheid je als bezitter van een rij- en of voertuig in de gelegenheid stelt eind februari te betalen, dan is het meer dan billijk dat de dekking zal gelden tot eind februari 2020. Maar nee hoor, je krijgt een sticker die geldig is tot eind december van dit jaar en dat houdt in, dat de overheid je voor zeker twee maanden besteelt. Ook hiertegen dient men in het geweer te komen. Deze overheid bedenkt voortdurend van alles en nog wat om de gemeenschap verder een beentje te lichten en dat blijkt nu wederom. Ook is het onredelijk dat bijvoorbeeld aannemers die over zwaar materieel beschikken en die door de huidige crisis maar heel weinig civiele projecten kunnen uitvoeren en bijvoorbeeld trucks niet op de openbare weg brengen, het volle pond van vele duizenden SRD’s te laten betalen. Ook deze groep zal geneigd zijn bezwaarschriften in te dienen en vragen om een ontheffing zijdens de overheid. Velen zijn daarom tot op heden van mening, dat de Wet Rij- en Voertuigenbelasting overhaast in elkaar is getimmerd en zeker als nattevingerwerk kan worden bestempeld.

More
articles