Afschaffing visumplicht Rusland-Suriname goedgekeurd

In De Nationale Assemblee (DNA) is de ontwerpwet die het reizen tussen Suriname en Rusland vergemakkelijkt, op vrijdag 22 februari met 27 algemene stemmen aangenomen. Burgers uit Suriname kunnen binnenkort visumvrij reizen naar Rusland, terwijl burgers uit Rusland ook visumvrij ons land kunnen bezoeken. PL-parlementariër William Waidoe, was het enige lid van de oppositie die goedkeuring heeft gegeven aan deze wet. Krishna Mathoera (VHP) zei namens haar fractie, dat er geen goedkeuring gegeven kon worden, gezien de situatie in Ve-nezuela. Rusland is een bondgenoot van president Nicolás Maduro.
Verder gaf zij aan dat haar vragen voor wat betreft de garantie van de veiligheid bij vrij personenverkeer, niet beantwoord zijn door de minister.
Waidoe juicht deze stap toe. “Wij bepalen als soevereine staat waar wij naar toe willen en kijken wat wij uit Rusland kunnen halen. Met deze wet reiken wij een tool naar de jonge generatie.” Hij zegt dat wij als land met een kleine bevolking, veel kunnen hebben aan Rusland, dat volgens hem veel potentie heeft. Hij gaf te kennen dat er heel wat studenten zijn die graag meer willen doen voor Suriname, maar door de huidige diplomatieke banden met de traditionele landen, zij niet uit de verf komen. Hij vroeg de minister om de studiebeurzen nader te bekijken, omdat vele studenten niet op de hoogte zijn van de beurzen die beschikbaar worden gesteld. “Studenten popelen voor een beurs, maar de informatie wordt niet doorgespeeld naar de scholen’, aldus Waidoe.
Waidoe was ook benieuwd naar de status met de landen Turkije en Servië waarmee Suriname de afgelopen tijd ook overeenkomsten heeft gesloten. Hij zegt dat wij een politieke rol hebben te vervullen in de geopolitieke veranderingen in de wereld en ons hierop moeten focussen. Hierop antwoordde minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, dat er vijftien medische studenten naar Servië zijn gestuurd en dat er voor wat Turkije betreft, enkele projecten gaande zijn. De minister drukte de assembleeleden op het hart om de overeenkomst met Rusland toe te juichen in het belang van het volk, met name jongeren en jonge ondernemers. Voor wat betreft de beurzen, beloofde de minister dat zij ervoor zal zorgen dat erop diverse websites informatie over de beurzen komt te staan.

-door Kimberley Fräser-

More
articles