Gersie doorbreekt zwijgen: Beschuldigingen dubieuze transacties klinkklare onzin

De ontslagen governor van de Centrale Bank van Suriname, Glenn Gersie, heeft het zwijgen doorbroken. Vanochtend heeft Gersie in het radioprogramma ABC Actueel, gezegd dat hij besloten heeft om zijn stem te laten horen, omdat de beschuldigingen tegen hem steeds erger worden. In het begin zou door de regering zijn aangegeven, dat hij zelf is te-ruggetreden. Nu wordt er ge-zegd dat er onregelmatigheden onder zijn bewind zijn ontdekt. Er zou volgens de regering sprake zijn van dubieuze transacties. “Ik heb een rein geweten en heb een goede staat van dienst. Ik heb mijn werk bij de Centrale Bank in alle eerlijkheid gedaan. Nu lijkt het alsof ik tegen de wet heb gehandeld”, sprak Gersie. Hij liet weten dat het initiatief om hem te ontslaan van de regering is gekomen. Toch wenste hij niet in te gaan op de werkelijke reden voor zijn ontslag. Dit antwoord moet de regering vandaag tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee geven. Indien de regering onwaarheden verkondigt, zal Gersie erop terugkomen. Over het persbericht van het ministerie van Financiën waarin gesproken wordt over dubieuze transacties, de verkoop van US-dollar aan SOL voor olie-im-porten via de Hakrin-bank en De Surinaam-sche Bank (DSB) en koersverliezen, zegt Gersie dat het onwaarheden zijn. Hij geeft aan dat de Centrale Bank een koers hanteert van 7.40 met 7.52 als gemiddelde verkoopkoers van de markt. “De Centrale Bank zorgt al tientallen jaren voor de oliebetaling, omdat als van de banken verwacht zou worden dat zij uit eigen middelen deviezen be-schikbaar zouden moeten stellen voor olie, er een druk zou komen op de wisselkoers.
Wij verkopen de deviezen aan banken zodat zij weer kunnen verkopen aan SOL.” De SRD tegoeden van SOL liggen bij de Hakrinbank en DSB. Het is daarom volgens Gersie gemakkelijker om de betalingen via die banken te laten gaan. Er is volgens Gersie afgesproken dat banken de deviezen kopen voor 7.47 en op hun beurt aan SOL verkopen tegen 7.52. De verdiende marge van 7,- cent zouden de banken aanwenden bij eventueel koersverlies bij het verzorgen van importdeviezen voor andere categorieën importen. De Centrale Bank heeft volgens de voormalige governor geen koersverliezen geleden door de handelingen. “Er is gekocht tegen 7.40 en verkocht tegen 7.47.” Op de vraag als hem gevraagd is de eerdere overeenkomst met betrekking tot monetaire financiering op te heffen, zegt Gersie dat het beter is dat de regering zelf daarop antwoord geeft. Het is ook absoluut niet zijn schuld dat het in Nederland in beslag genomen geld, tot op heden niet vrij gegeven is aan Suriname. Op een bepaald moment werd hem de leiding van het proces in het behandelen van de zaak uit handen genomen door de regering. Het is volgens hem vreemd als dit de reden voor zijn ontslag zou zijn, omdat de zaak niet door hem, maar door de minister van Financiën behandeld wordt. Gersie zegt de antwoorden van de regering over bepaalde zaken af te wachten alvorens hij reageert. Vanwege zijn prudentie gaat hij er ook vanuit dat de geheimhoudingsplicht nog voor hem geldt. Ondanks zijn grote ergernis over de kwestie is hij de gemeenschap zeer erkentelijk voor de morele steun aan hem gegeven. Hij wacht de vergadering van vandaag af en vraagt de parlementariërs hun werk goed doen door hun gezonde verstand te gebruiken en de juiste vragen te stellen.

 

door Priscilla Kia

More
articles