Bond Centrale Bank geeft president profielschets nieuwe governor

De Centrale Bank Werknemers Organisatie (CBWO) heeft president Desiré Bouterse, in een schrijven een profielschets gegeven met de voorwaarden waaraan een nieuwe door de president te benoemen governor zou moeten voldoen. De algemene voorwaarden zijn dat de persoon de Surinaamse nationaliteit moet bezitten en moet voldoen aan de integriteitsnormen van de Bank. De persoon moet een psychologische test ondergaan om na te gaan of het een evenwichtige persoonlijkheid is die niet alleen in staat is de balans in de organisatie te waarborgen, maar eveneens op een gepaste wijze de externe druk op het instituut kan neutraliseren. De kandidaat moet sterk zijn in mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden, waarbij de talen Nederlands en Engels verplicht zijn. Een derde of vierde wereldtaal beheersen is een pre. Verder moet de persoon over voldoende computerkennis beschikken zodat de digitale vertaalslag van opdrachten gemakkelijk kan verlopen.

Aan specifieke kennis worden als voorwaarden gesteld: (1) Moet een academische graad hebben en moet kunnen aantonen over zowel macro-economische/monetaire als bedrijfseconomische kennis te beschikken om een goed oordeel te kunnen vellen over zowel de monetaire als de bedrijfseconomische regelgeving waarbinnen de Bank haar wettelijke taken dient uit te voeren. (2) Moet de rol van de Bank kunnen vertalen naar het economisch middenveld, waarbij niet alleen koers- en prijsstabiliteit gewaarborgd worden, maar moet tevens een continue dialoog kunnen voeren met relevante economische actoren die directe of indirecte invloed op de koers en prijzen kunnen uitoefenen. (3) Moet zich bewust zijn van de internationale financieel-economische verhoudingen en de mate waarin deze invloed kunnen hebben op ons financieel systeem. Hierbij zijn vooral de snelle ontwikkelingen binnen het financieel technologisch forum (FinTech) van belang. (4) Moet in staat zijn de interne organisatie in al haar facetten af te stemmen op het te voeren bankbeleid. (5) Moet bekend zijn met financieel-economische modellen en hoe die eventueel toegepast kunnen worden voor de Surinaamse casussen.

More
articles