INVESTERINGEN NA VERTREK GERSIE?

Suriname heeft dringend investeringen nodig om zijn ontwikkeling te bespoedigen. Die investeringen moeten zowel door lokale ondernemers als door buitenlandse personen of instanties gestalte krijgen. Het jammere is, dat die investeringen in de afgelopen negen jaar nauwelijks of helemaal niet tot stand zijn gekomen. De huidige regering heeft ook geen juiste stappen ondernomen om een gezond investeringsklimaat te creëren. Wanneer je reeds bij je aantreden al gelijk begint aan te schoppen tegen Nederland, een belangrijk lid van de Europese Unie, dan heb je wél een groot deel van de lidlanden van deze unie tegen je in het harnas gejaagd. En dat allemaal omdat je politieke leider een probleem heeft met de Nederlandse justitie en op haar verzoek nog steeds een opsporingsbevel heeft lopen bij Interpol tegen deze leider. Frankrijk is uiteindelijk toch niet de deur tot Europa voor ons land gebleken. Nederland wordt nog steeds, gezien de historische en familiebanden, als de deur naar Europa door verreweg de meeste Surinamers gezien. Door de vijandige houding van dit NDP-kabinet jegens het Koninkrijk der Nederlanden, heeft het zich zeker niet populair gemaakt bij westerse c.q. kapitalistische staten.  Nederland kan namelijk als poort naar de rest van Europa (we denken daarbij slechts aan de Rotterdamse haven) zeker worden gezien als een belangrijke machtsfactor in de westerse wereld. In een niet-vriendelijke houding tegen Nederland persisteren, brengt ons dan ook niet veel verder bij het aangaan van vriendschappelijke relaties met andere kapitaalkrachtige westerse landen. En juist dat dringt niet in voldoende mate door tot dit kabinet. Zoals eerder gesteld, heeft Suriname investeringen en een verhoogde productie nodig om uit deze diepe crisis waarin we ons al jaren bevinden, te komen. Maar nemen we wel de juiste beslissingen om investeringen en een verhoogde productie aan te moedigen? Het antwoord op deze vraag is ronduit nee. We hebben tot op heden geen investeringswet kunnen realiseren, de Anticorruptiewet is wel aangenomen door het parlement, maar komt door regelrechte sabotage nog steeds niet van de grond. Voorts hebben we geen stabiele wisselkoersen en die hebben vooral buitenlandse investeerders zeker wel nodig voor hun planning en om de vergaarde deviezenopbrengsten zonder al te veel koppijn te kunnen overboeken. Bovendien kijken investeerders zeker naar een rustig en solide politiek klimaat alvorens geld in dit land te deponeren. Een van de voornaamste aspecten om te komen investeren in een land, behelst ook de nationale veiligheid en die is al geruime tijd niet gegarandeerd. We hoeven daarvoor alleen maar de lokale kranten dagelijks open te slaan en weten dan gelijk hoe laat het is. Waar men vooral bij de westerse investeerders naar kijkt, zijn de relaties die het land in zijn buitenlandse politiek onderhoudt met andere staten. Wanneer je vriendenkring overwegend bestaat uit landen waar de mensenrechten voortdurend worden geschonden en er geen sprake is van gezonde democratische verhoudingen, dan kijken investeerders liever naar andere mogelijkheden uit. Wij onderhouden zeer warme relaties met Cuba, Venezuela , Nicaragua, Bolivia, China, Servië, Equatoriaal Guinea en Rusland, allemaal staten die de democratie zeker niet huldigen en eerbiedigen. Bovendien maken we er een gewoonte van om democratisch bestuurde landen waar het grote geld zit en de investeerders eigenlijk vandaan zouden moeten komen, voortdurend te trakteren op een ‘cold shoulder’. Hoe willen we dan, dat de investeringen goed op gang komen? Een week geleden gaf de regering Bouterse, drs. Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname, zonder een goede reden zijn congé. Deze handeling heeft niet alleen in ons land voor grote verbijstering gezorgd, maar werd ook in het buitenland met aanzienlijke bevreemding aanschouwd. Een regering die er de hand niet voor omdraait om met de regelmaat van de klok topambtenaren met het dooddoenertje ‘’gewijzigde beleidsinzichten’’ te muteren en of te ontslaan, kan onmogelijk buitenlandse investeerders enthousiasmeren in dit land te komen werken. Niet alleen lokale ondernemers en politici hechten grote waarde aan een onafhankelijke positie van de Centrale Bank, ook de buitenlander kijkt naar een soevereine positie van de moederbank ten opzichte van machtswellustige politici die voor ons een duistere agenda in de vestzak dragen. We kunnen daarom de komende maanden zeker niet verwachten dat vooral buitenlandse investeerders op de stoep bij deze regering zullen verschijnen. Het zij gezegd: na de verkiezingen zal naar gelang de uitslag, duidelijk worden of men in het buitenland wederom geïnteresseerd zal geraken hier neer te strijken om goede en veelbelovende zaken te doen.

More
articles