LEIDING CENTRALE BANK ERNSTIG ONDERBEMENSD

De regering Bouterse heeft tot nog toe niet kunnen aangeven wat voor steekhoudende reden ze heeft gehad om de samenwerking met drs. Glenn Gersie, governor van de Centrale Bank van Suriname, op te zeggen. Met het vertrek van Gersie op de moederbank neemt nu mevrouw Ingeborg Geduld wederom waar. Een totaal ongezonde situatie, gezien het feit dat er voor een goed en verantwoord bestuur van de Centrale Bank, een gorvernor en drie directeuren dienen te zijn. De drie directeuren zijn dan belast met de leiding van de directoraten binnen de Bank. Deze directoraten zijn thans voor zover bekend niet bemand, een toestand die als onacceptabel kan worden aangemerkt. Inmiddels is drs. Karel Eckhorst die voor een opleiding bij het Internationaal Monetair Fonds in de Verenigde Staten van Amerika vertoefde en verbonden is aan de moederbank, met spoed door minister Hoefdraad van Financiën teruggeroepen om bij het werk in de instelling, te komen assisteren. Er heerst dus door het plotselinge gedwongen vertrek van governor Gersie, een crisis binnen de Bank. Over wie de opvolger van Gersie wordt, gaan tal van geruchten. De afgelopen week werd nog de naam van de accountant Van Trikt genoemd als opvolger van Gersie, maar ook daar schijnt nu geen zekerheid meer over te bestaan. De andere commissaris binnen de Bank, drs. Siegmund Proeve, wordt niet als doodgeverfde kandidaat gezien. Het behoeft geen betoog, dat er thans door het vertrek een onverantwoorde toestand binnen de Centrale Bank is ontstaan, waar spoedig verandering in dient te komen, willen we geen verdere onrust op de financiële markt in dit land riskeren. Economisten hebben op de gevaren gewezen van het out of the blue en wel zonder gegronde reden vervangen van een governor van de Centrale Bank, volgens hen zal het zonder meer tot gevolg hebben dat er onrust ontstaat binnen het bankwezen en het algehele geldverkeer. Daarbij ook nog zaken verdraaien en de deskundige economisten van kwaadwilligheid beschuldigen, is laf en geeft aan dat je als regering kwade bedoelingen hebt die het land alleen maar verder zullen kunnen schaden. Dat er zo snel mogelijk goede en integere invullingen in de leiding van de Centrale Bank van Suriname dienen te komen, staat buiten kijf. Naar deze invullingen  wordt met argusogen gekeken en die zullen bepalen of de rust wel of niet binnen het gehele financiële verkeer in dit land terugkeert.

More
articles