Trein naar het binnenland

Sinds de onafhankelijkheid van ons land wordt er gesproken over het ontwikkelen van het binnenland. Om de vijf jaar, wanneer de verkiezingen naderen, praten politici enthousiast over het ontwikkelen van het binnenland. De NDP die nu aan de macht is, heeft in bepaalde gebieden gezorgd voor 1x24u stroom. De VHP vergroot de zelfredzaamheid van de binnenlandbewoners door bepaalde projecten uit te voeren en zorgt voor de afzetmarkten. De ABOP ondersteunt de binnenlandbewoners door sociale projecten. Maar de daadwerkelijke ontwikkeling van ons binnenland blijft uit. Tot nog toe is er geen regering geweest die erin geslaagd is het binnenland structureel en duurzaam te ontwikkelen. Een groot obstakel is de bereikbaarheid. Waarom heeft geen enkele regering in 43 jaar tijd niet het initiatief genomen om een treinverbinding aan te leggen van Paramaribo naar Atjoni? Onze binnenlandbewoners hebben ook recht op ontwikkeling. Waarom moeten zij altijd het onderspit delven? In de wereld worden er steeds meer treinsporen aangelegd, alleen in Suriname zag men kans om onze enige treinverbinding op te doeken. Met het aanleggen van een treinverbinding wordt het binnenland beter bereikbaar. Projecten gericht op ontwikkeling van het binnenland, kunnen dan gemakkelijker uitgevoerd worden. Politici hebben het veelvuldig over het binnenland, maar tot nog toe is geen van hen met een concreet voorstel gekomen. In 43 jaar tijd zijn de binnenlandbewoners nog steeds aan hun lot overgelaten en wordt er misbruik gemaakt van hun stemmen. Suriname kan heel veel verdienen aan het binnenland op een duurzame manier. Denkt maar aan toerisme. De regering had het geld voor het aanleggen van een Highway beter kunnen gebruiken voor een treinproject naar het binnenland. Maar veel hoeven wij niet te verwachten, want wij wachten nog steeds op de trein van Poelepantje naar Onverwacht.

 

More
articles