Menke ziet ontslag als scenario

Professor Jack Menke die afgelopen week is ontheven uit zijn functie als voorzitter van de universiteit, zei hedenmorgen tijdens een algemene ledenvergadering van de bond bij de universiteit, dat het ontslag niet als een verrassing kwam. Menke noemt het een drogreden dat er vreemde kasstromen voorkomen in de administratie van het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR). “Het rapport dat verstuurd is naar de minister over mijn ontslag, leek wel op een scenario dat allang in werking was getreden”, zegt Menke.
“Het verhaal van de vreemde geld- stromen die gevonden zijn in de administratie van het IGSR, is simpel na te trekken en dit zou opgelost kunnen worden in een bestuursvergadering ”, aldus Menke. ‘’Wat er gebeurt is, is dat het geld van de studenten die betaald hebben voor de PHD-opleiding, de gelden van het onderzoek en de dienstverlening, zijn gestort op de rekening van het IGSR. Deze gelden horen niet gestort te worden op de rekening van het IGSR, maar op die van de PHD-school.’’ De gelden zijn volgens Menke niet op de rekening van de PHD- school gestort, omdat de school nog geen rechtspersoonlijkheid is.
De gelden werden voor de korte termijn op de rekening van het ISGR gestort, totdat zij overgemaakt worden naar de rekening van het algemeen universiteitsbestuur. “Dit is trouwens ook een bestuursbesluit geweest”, zegt Menke. Menke zag dit aankomen, omdat het IGSR een van de meest productieve instellingen is die functioneert en die dwars door alle disciplines heen gaat. Verder herbergt het IGSR drie pilaren van het onderwijs: onderzoek, onderwijs en dienstverlening, waardoor er heel veel ogen gericht zijn op het instituut. De intentie van het rapport was volgens hem om het bestuur kapot te maken.
Menke gaf aan dat hij was aangesteld om het kennisinstituut te draaien, maar dat het moeizaam ging door invulling van het overige bestuur met mensen van verschillende achtergronden en verschillende varianten van kennis. Volgens hem heeft hij de minister duidelijk laten weten dat een PHD-school niet door politieke benoemingen tot stand komt, maar voornamelijk uit technocraten moet bestaan, anders kan het instituut voor PHD niet op niveau gedraaid worden. Bij het gesprek op 22 januari met de minister, had Menke zijn ontslagbrief al klaar liggen. Hij had geen behoefte om met zo een bestuur door te gaan, maar er kwam tegelijkertijd ook druk vanuit het IGRS-bestuur dat hij beter kan blijven.

More
articles