January 30, 2019


Jogi vraagt duidelijkheid in kwestie AdeKUS


January 30, 2019

Bij de behandeling van de ontwerpwet houdende in-stelling van de Suriname National Training Authority (SNTA) gisteren in De Na-tionale Assemblee (DNA), heeft VHP-parlementariër Mahinder Jogi, duidelijkheid gevraagd in de kwestie van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). “Wat gebeurt erop de universiteit. We zijn bezig hier zaken in orde te maken, want we willen be-roepsonderwijs stimuleren, opleidingen verzorgen, jongeren de gelegenheid ge-ven om inderdaad een baan te vinden en op de arbeidsmarkt te kunnen gaan. Maar ook de universiteit van Suriname heeft een taak”, benadrukte Jogi. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, wees Jogi erop dat dit onderwerp niet aan de orde was, waardoor Rosellie Cotino, spreker en voorzitter van de commissie van rapporteurs van SNTA, niet kon ingaan op deze vraag. Jogi vroeg vervolgens via Cotino aan de minister van Onderwijs, om uitleg over wat erop de universiteit gaande is. Hij wilde onder andere weten waarom er mensen ontslagen zijn op de AdeKUS. “De gemeenschap wil geruststelling”, benadrukte Jogi, die verdere spreekruimte werd ontnomen, omdat Geerlings-Simons van mening was dat Jogi buiten de orde was. ‘’Het is een belangrijk punt is, maar het is totaal niet aan de orde. Dit zal op een ander moment moeten geschieden.” Onderwijsminister Lilian Ferrier heeft Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de AdeKUS, per 1 februari 2019 ontslag aangezegd. Hierna heeft ook professor Marten Schalkwijk zijn ontslag als secretaris van de board van de PhD School en als hoogleraar ingediend bij het AdeKus-bestuur.