January 30, 2019


Corruptie is een verraderlijke ziekte


January 30, 2019

Corruptie is een verraderlijke ziekte die op alles een invretend effect heeft in onze samenleving. Corruptie ondermijnt democratie, wet en recht, leidt tot het schenden van mensenrechten, verstoort markten, vreet aan de kwaliteit van ons leven en het biedt alle ruimte voor georganiseerde criminaliteit, terrorisme en andere bedreigingen voor ons als burgers, aldus de voorzitter van DA’91, Angelic Alihusain-del Castilho. Zij is van mening dat met de aanwezigheid van corruptie, de georganiseerde criminaliteit alle mogelijkheden heeft om te groeien en te bloeien. Corruptie is volgens haar niet beperkt tot overheids- en regeringsfunctionarissen, maar heeft ook betrekking op het bedrijfsleven. “Hoewel corruptie overal voorkomt, zowel in ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, zijn de effecten op een samenleving, zoals van ons, veel erger en veel vernietigender. Corruptie treft de zwakkeren in onze samenleving. Het treft ze veel zwaarder, dan mensen die kunnen betalen om hun paspoort snel te krijgen of om te betalen om niet veroordeeld te worden”, haalde Alihusain-del Castilho afgelopen vrijdag aan in het Self-Reliance Auditorium tijdens een discussieavond van de partij. Corruptie treft de zwakken in onze samenleving zwaarder omdat de middelen die bestemd zijn voor de ontwikkeling voor basisvoorzieningen, worden weggesluisd. Dit heeft volgens de partijvoorzitter als gevolg nog meer ongelijkheid en onrechtvaardigheid. “Natuurlijk komt daarbij nog kijken de ontmoediging van buitenlandse investeerders, die geen zin hebben om in een corrupt land te investeren en bovendien als zij dat doen, ook veroordeeld kunnen worden in eigen land”, haalde ze aan. Corruptie is volgens haar misbruik van de autoriteit, overheid of regering in de politiek, economie of een ander instituut, waarbij de vastgestelde regels worden doorbroken voor persoonlijk gewin. Daarom is ze van mening dat corruptie de basis van economische wanprestatie en het verspelen van je potentie is. Daarnaast is het ook obstakel in armoedebestrijding. Dit zijn volgens haar juist de zaken die we nodig hebben richting welvaart en welzijn voor ons land. Effectieve corruptiebestrijding is daarom volgens haar van groot belang. De discussieavond op vrijdag 25 januari in het Self-Reliance Auditorium met als thema: Corruptie; het terughalen van het gestolen bezit, stuurde een duidelijke boodschap aan de instituten en personen die verantwoordelijk zijn en worden voor de toekomst van ons land. “Een boodschap dat we ons allen willen beijveren voor het voorkomen en bestraffen van corruptie. Het is een waarschuwing naar de corruptelingen onder de politieke prominenten dat het verraad aan het volk niet meer geaccepteerd zal worden”, aldus de voorzitter van DA’91.