Suriname waakzaam voor Venezolaanse vluchtelingen

Ons land moet waakzaam zijn en zich voorbereiden op een mogelijke toestroom van vluchtelingen uit Venezuela. Dit zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi desgevraagd aan De West. De Guyanese politie heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de steeds groter wordende groep Venezolanen die ernstige misdrijven pleegt. Het aantal Venezolanen dat voor de rechter moet verschijnen, is eveneens gestegen. Zij maakt zich schuldig aan handel in verdovende middelen, illegaal wapen- en munitiebezit, bezit van handgraten, immigratiefraude en gewapende overvallen. Jogi vreest dat Suriname een afwijkroute kan worden voor deze groep Venezolanen. Daarom is het in het belang van onze binnenlandse veiligheid belangrijk dat de regering nu al voorzorgsmaatregelen treft en niet wacht tot het laatste moment.

In Suriname is er volgens de politie geen dusdanige toestroom van Venezolanen te merken. Jogi geeft aan dat de politie het heeft over de geregistreerde gevallen. Hij haalt aan dat wij niet moeten vergeten dat de grenzen van Suriname niet adequaat zijn beveiligd. Volgens hem kan een Venezolaan binnen zeven tot acht uur vanuit Venezuela via de Corantijnrivier ons land binnenkomen.
“Mensen in nood nemen grote risico’s”, zegt Jogi. Hij noemt in dit kader vluchtelingen die de kans nemen om in kleine korjalen de zee over te steken om in de Verenigde Staten van Amerika te komen. ‘’Dit soort risico’s worden genomen wanneer mensen geen toekomst meer zien en onder ernstige armoede lijden’’zegt hij.
Hoewel er ook Venezolanen uit hun land vertrekken om in een ander land een beter bestaan op te bouwen, is Jogi is van mening dat Suriname niet in de positie zit om vluchtelingen uit Venezuela op te vangen. “Wij hebben zelf genoeg problemen”, aldus de parlementariër. Hij zegt dat ons land zelf te maken heeft met een chronische armoede en dat er geen zicht is op verbetering. Hij verwijst ook naar de begroting van SRD 15 miljard met een tekort van ongeveer SRD 8 miljard. Venezolanen opvangen betekent volgens Jogi dat de financiële druk op de overheid zal toenemen. Hij benadrukt dat de regering zich kritisch moet gaan opstellen tegen de regering van Venezuela, in plaats van die te ondersteunen.

door Johannes Damodar Patak

More
articles