January 26, 2019


Vechtende scholieren


January 26, 2019

In Suriname zijn vechtpartijen op scholen bijna een alledaags verschijnsel geworden. Studenten vechten behalve met elkaar ook met leerkrachten en zijn daarnaast ook nog bewapend met scherpe voorwerpen. Het lijkt steeds meer erop alsof leerlingen elkaar niet kunnen verdragen. Het erge is dat deze gevallen gefilmd worden door medeleerlingen of omstanders in plaats van dat geprobeerd wordt de vechtende partijen uit elkaar te halen om erger te voorkomen. Uit onderzoek van het IGSR blijkt dat op bijna 50 procent van de glo- en lbo-scholen, er sprake is van vechtpartijen. Niet lang terug heeft een meisje een ander meisje in het gezicht verwond tijdens een vechtpartij. Deze zaak kwam in de media terecht en de oorzaak van de vechtpartij was bekend. Maar dat laatste is niet altijd het geval. Er moet onderzoek gedaan worden om te achterhalen wat de oorzaken zijn van de vele vechtpartijen op de scholen. Het is belangrijk dat op alle scholieren maatschappelijke werkers komen die de leerlingen begeleiden en daarnaast ook afwijkend gedrag bij bepaalde leerlingen kunnen identificeren. Het agressief gedrag van leerlingen dat leidt tot vechten, kan aan verschillende oorzaken toegeschreven worden. Zo kan de vriendenkring bepalend zijn voor het gedrag van jongeren. Deze jongeren willen erbij horen, zetten een grote mond op en gaan uitdagingen, zoals een gevecht, aan. Ook kan het liggen aan de opvoeding die deze scholieren thuis krijgen, terwijl de afwezigheid van ouders door de economische situatie ook een grote rol kan spelen. Ouders zijn lang van huis om te werken, waardoor de kinderen alleen achterblijven en weinig tot niets leren van hun ouders. Zij zijn dan aangewezen op hun omgeving en vrienden en kunnen zo op het verkeerde pad terechtkomen. Het is belangrijk dat de regering ook weer start met voorlichtingsprogramma’s voor jongeren, waarbij de consequenties van vechten belicht worden. Dit kan jongeren stimuleren om goed gedrag te tonen.