Bestedingsplan voor toetsing overheidsuitgaven

Het ministerie van Financiën is akkoord gegaan met het bestedingsplan dat uitgezet moet worden over een begrotingsjaar en dat duidelijk aangeeft op basis waarvan er uitgegeven zal worden. Bij de behandeling van de nieuwe Comptabiliteitswet werd door leden van de commissie van rapporteurs, gevraagd dit plan dat gebonden is aan sancties, op te nemen in de wet.
Financiënminister Gillmore Hoefdraad zei gisteren in zijn beantwoording op vragen, dat het goed is dat niet alleen op jaarbasis, maar ook op maandbasis de uitgaven van de ministeries getoetst kunnen worden op basis van de inkomsten. Hierdoor kunnen verstoppingen ten aanzien van het uit te voeren beleid voorkomen worden.
Volgens de bewindsman moet, hoewel de initiatiefnemers en het ministerie van Financiën overeenstemming bereikt hebben, juridisch toch wel nauw overleg plaatsvinden, zodat alle artikelen correct bijgewerkt kunnen worden in de memorie van toelichting.
De wet geeft handvatten voor de ministeries voor het monitoren van de besteding, waarbij de ministers op kwartaalbasis informatie moeten verstrekken over het beleid dat gevoerd is. Het ministerie is daarnaast ook akkoord gegaan met het comptabiliteitsbesluit waarin verschillende deelgebieden van de wet afgehandeld zullen worden. Meegenomen wordt dat de wet in delen in werking treedt, omdat in de afgelopen anderhalf jaar een behoorlijke vooruitgang heeft plaatsgevonden bij het ministerie van Financiën ten aanzien van het financieel management.
Jennifer Geerlings-Simons, voorzitter van De Nationale Assemblee, vroeg de regering om goed te kijken naar de Anticorruptiewet die regels bevat over de te volgen procedures. Dit omdat alle transacties tussen de overheid en betrokken personen die niet volgens de juiste procedures zij gedaan, nietig worden verklaard. Het is volgens Geerlings-Simons duidelijk wat het parlement wil: transparante regelgeving en een nieuwe comptabiliteitswet die helpt om niet alleen corruptie, maar ook fouten en onduidelijkheden in bepaalde zaken te voorkomen. De wet stelt volgens haar ook de overheid, de staat en het parlement in staat beter inzicht te krijgen in wat er financieel gebeurt nadat de begroting is goedgekeurd, zodat ons land steeds beter kan begroten en de inkomsten en uitgaven adequaat kan beheren.

-door Priscilla Kia-

More
articles