January 12, 2019


Waidoe: ‘Ik heb geen signalen gegeven’


January 12, 2019

PL-parlementariër William Waidoe was gisteren afwezig op de persconferentie van zijn partij in verband met de bestuursverkiezingen op 27 januari aanstaande. In gesprek met De West, zegt hij dat zijn afwezigheid niets te maken heeft met signalen die hij naar de partijleiding wil sturen. Hij geeft aan dat hij een keuze moest maken tussen zijn broer en de partij. “Bij mijn broer was ik vereist en bij mijn politieke partij was ik gewenst”, aldus Waidoe, die zei dat hij zijn broer heeft geholpen bij het bouwen van een woning. De sambatan, een Javaanse traditie waarbij onder meer familieleden bij elkaar komen om samen bouwwerkzaamheden te verrichten, was voor gisteren gepland. “Er was geen enkele andere reden voor mijn afwezigheid”, benadrukt Waidoe. Waidoe geeft aan dat hij aan PL-voorzitter Paul Somohardjo, heeft uitgelegd waarom hij afwezig zal zijn op de vergadering. Volgens Waidoe is er begrip getoond vanuit de leiding van de partij. Al geruime tijd wordt gesuggereerd dat Waidoe de PL de rug zal toekeren om een andere partij te ondersteunen. Dit naar aanleiding van zijn toespraak bij de herstart van de SML en zijn uitspraak dat hij in 2019 ‘’ongekende besluiten’’ zal nemen. Waidoe heeft zich openlijk uitgesproken over de bemoeienis van andere politieke partijen in de PL. Volgens hem heeft de politiek-analist Hardeo Ramadhin, zijn bevindingen bevestigd in een ingezonden stuk. De parlementariër verwijst de geruchten als zou hij mogelijk naar de NDP gaan, naar het rijk der fabelen. Hij benadrukt dat hij nog steeds een PL’er is die in het belang van het volk handelt. Hij zegt dat het hoog tijd wordt dat er verandering binnen de politieke partijen komt. ‘’Mocht ik niet voorkomen op de kandidatenlijst van de PL in Nickerie in 2020, dan zal ik daarin berusten.’’ door Johannes Damodar Patak