PG: ‘Obligoplafond niet overschreden’

Procureur-generaal (PG) Roy Badjnath Panday heeft Maisha Neus, voorzitter van de politieke partij Strei!, d.d. 24 december 2018, schriftelijk meegedeeld dat het obligoplafond vooralsnog niet is overschreden. Strei! had op 15 augustus 2018 een strafklacht ingediend bij de PG tegen financiënminister Gillmore Hoefdraad en Adeline Wijnerman, administrateur-generaal van het Bureau voor de Staatsschuld. Neus en econoom Anand Biharie, stellen dat het obligoplafond over het boekjaar 2016 is overschreden.
De PG motiveerde de inhoud van de brief op ba-sis van het politioneel on-derzoek, advies van monetair econoom Anthony Caram en de bijstand van S. van Tewarie. Neus zal het niet hierbij laten.

Zij gaat zich wenden tot het Hof van Justitie met als beklag, de ongemotiveerde en onrechtmatige beslissing van de PG en zij zal het hof verzoeken een bevel uit te vaardigen aan de PG om alsnog over te gaan tot strafrechtelijke vervolging.
Volgens Strei! heeft de minister drie misdrijven gepleegd door hogere staatsschulden aan te gaan, namelijk het overschrijden van het obligoplafond van het bruto binnenlands product (bbp), bruto buitenlandse schulden en bruto totale schulden. Wijnerman zou zich volgens Strei! schuldig hebben gemaakt aan het publiceren van onjuiste verslagen over de omvang van de diverse schulden van Suriname en zou op basis van artikel 424 van het Wetboek van Strafrecht, vervolgd moeten worden. Volgens Neus zou Wijnerman ervan op de hoogte moeten zijn dat de Wet op de Staatsschuld wordt overtreden, omdat zij minister van Financiën is geweest. Zij gaf aan dat zowel Wijnerman als Hoefdraad willens en wetens de samenleving misleiden.

-door Johannes Damodar Patak-

 

More
articles