January 8, 2019


foto: Louis Alfaisie

Politieke instabiliteit in Zuid-Amerika


January 8, 2019

In onze regio Zuid-Amerika, is er sprake van politieke instabiliteit: in Venezuela is president Nicolás Maduro van plan om zichzelf wederom te inaugureren tot president, ondanks dat bewezen is dat hij fraude heeft gepleegd bij de verkiezingen. In ons buurland Guyana is onlangs de regering gevallen. De nieuwe president van Brazilië, Jair Bolsonaro, heeft scherpe en omstreden standpunten ingenomen voor het bestrijden van de criminaliteit en de corruptie. Angelic Alihusain del-Castilho, voorzitter van DA’91 en oud-diplomaat, zegt in gesprek met De West, dat de huidige situatie binnen onze regio zeker niet positief werkt voor het continent. Zij geeft aan dat politieke instabiliteit niet zorgt voor investeringen, omdat ondernemers niet weten wat zij kunnen verwachten. Dit zal volgens haar de armoede op het Zuid-Amerikaans continent alleen maar vergroten. In de afgelopen jaren is de corruptie volgens haar schandalig toegenomen in de regio. Zij verwijst in dit kader naar Venezuela, Brazilië en Suriname. Een voordeel dat hieruit is voortgevloeid, is dat de Lima-groep, een organisatie van veertien landen, zich steeds duidelijker uitspreekt tegen bepaalde regeringen. Uit protest tegen de nieuwe ambtstermijn van Maduro, zal geen van de landen aangesloten bij de Lima- groep, de inauguratie van president Maduro bijwonen. Alihusain-del Castilho geeft aan dat de regering van ons land, in tegenstelling tot de Lima-groep, er niet voor kiest om een duidelijk standpunt in te nemen in de kwestie Venezuela. De Lima-groep heeft president Nicolás Maduro opgeroepen om af te treden en bestempelt de Venezolaanse regering als illegitiem. Dat de Surinaamse regering de zijde van Maduro kiest, is volgens de oud-diplomaat een teken aan de wand van wat wij kunnen verwachten. De Braziliaanse president heeft zich in scherpe bewoordingen uitgelaten over de Venezolaanse regering. Brazilië is aangesloten bij de Lima-groep. Bolsonaro zei niet te schromen om de Verenigde Staten op te roepen een militaire basis op te zetten in Brazilië, indien Venezuela met Rusland militaire banden gaat onderhouden. Mocht er een wapenwedloop ontstaan in de regio, dan zullen volgens Alihusain-del Castilho, landen in de regio zich minder veilig gaan voelen. Echter haalt zij aan dat Bolsonaro pas is aangetreden en dat hij felle uitspraken doet om als een sterke leider over te komen. “De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend”, zegt zij. Hoewel zowel Donald Trump als Bolsonaro volgens haar radicaal zijn en raakvlakken met elkaar kunnen hebben, ziet Alihusain-del Castilho voor nu een militaire basis niet gebeuren, omdat Trump juist de manschappen die gelegerd zijn buiten Amerika, terugroept. Alihusain-del Castilho zegt dat de politieke instabiliteit komt doordat volken op zoek zijn naar mensen die snelle resultaten kunnen boeken. Radicale leiders spelen hierop in door populistische maatregelen te treffen zonder een gestructureerd beleid. Dergelijke maatregelen komen volgens haar niet voort uit een duurzaam beleid. ‘’Het bereiken van duurzame resultaten is een proces’’, zegt zij.   door Johannes Damodar Patak