January 2, 2019


OWRU PRAMISI NANGA KARW’ WIRFAYA


January 2, 2019

In het Nederlands betekent het: ‘oude beloften en loze beloften’, en dat is nu precies de mening van velen over de nieuwjaarsrede van president Bouterse. Velen hadden het te druk met oud en nieuw om aandachtig naar de rede van het staatshoofd te luisteren. En wat heeft de eerste burger zijn toespraak bij het begin van het nieuwe jaar op de keper beschouwd aan nieuws en of bruikbaars voor de doorsnee burger opgeleverd? De president heeft natuurlijk net als bij de voorgaande jaren, zijn best gedaan om ons te overspoelen met tal van voornemens, waarvan hij zelf weet dat die grotendeels niet verwezenlijkt zullen kunnen worden wegens de zeer beperkte geldspeling van zijn kabinet. Dat hij de overheidssubsidies op hetzelfde niveau wenst te houden, doet hij uit eigen lijfsbehoud en rekening houdende met de negatieve verkiezingsresultaten voor zijn NDP, als hij nu ruim een jaar voor de volksraadpleging, die resoluut zou beëindigen. En dat heeft natuurlijk weinig te maken met de algemene leefbaarheid, zoals hij dat meent te moeten stellen. Aan de algehele gezondheidssituatie zal hij zeker moeten werken om die op te vijzelen, want die is tot nog toe zeker niet wat ze wezen moet, ook verkeren nog steeds te veel mensen in gevaar, omdat ze niet op een goed functionerende gezondheidssector terug kunnen vallen. Ook had de man het over de stabiliteit van de wisselkoers. Daar kan sowieso niet over gesproken worden, zolang die afhankelijk is en blijft van het mechanisme van vraag en aanbod en er momenteel zelfs een schaarste aan Amerikaanse dollars is en de koers de afgelopen dagen zelfs een stijgende trend vertoonde.  De president waagde het zelfs te entameren, dat binnenlandse en buitenlandse bedrijven geneigd zijn te investeren. Geneigd zijn betekent nog niet dat men vastberaden is binnen de kortste keren hier te komen investeren. Wij durven best te stellen, dat vooral westerse bedrijven voor de verkiezingen van 2020, absoluut niet hierheen zullen komen om te investeren. Wij zijn er ook van overtuigd geraakt, dat zolang de corrupte kliek van Bouterse aan de macht is, de buitenlandse investeerders hun neus voor Suriname zullen blijven ophalen. In de afgelopen acht jaar dat Bouterse en zijn NDP de politieke macht in dit land bezitten, is er zoveel beloofd, maar aan daadwerkelijke vooruitgang en ontwikkeling in dit land heeft het al die jaren zeer zichtbaar ontbroken. In het laatste jaar van NDP-bestuur, hebben dan ook slechts weinigen nog geloof in de beloften, die ook dit jaar weer door het staatshoofd werden gedaan. Om het tempo van je regering te willen en kunnen verhogen, moet je over voldoende middelen beschikken en die middelen behoor je te verkrijgen door de productie op opmerkelijke wijze aan te kunnen zwengelen en daar is momenteel totaal geen sprake van. De president haalde het baggeren van de Surinamerivier aan en vindt dat dit project ten spoedigste moet worden gerealiseerd. Waar dat geld vandaan zal moeten komen, liet de man in het midden. En als men tot baggeren overgaat is het van belang te weten, voor hoeveel geld dit zal worden uitgevoerd en dat er niet opnieuw op grote schaal zal worden gefraudeerd, zoals geschied is in de periode van de regering Wijdenbosh 1996-2000. De president heeft traditiegetrouw zijn nieuwjaarstoespraak gehouden en er zijn maar weinigen die er veel wijzer uit geworden zijn. We houden het dan ook maar op een serie beloften, waarvan hij tot slot zal moeten bewijzen dat hij daar nog een deel van kan realiseren.