Selecties troefcall-battle bekend

De troefcallselectie die het tegen elkaar zullen opnemen in de troefcall-battle tussen de Surinaamse Troefcall Bond (STcB) en troefcallorganisatie Horamale zijn be-kend. Zowel STcB-voorzitter Mano Vasilda als Horamale-voorzitter Ro Ramadhin heeft zijn sterrenselectie sa-mengesteld voor de strijd om de grote Perry Geerlings-trofee op vrijdag 21 december aanstaande in Sportscaf√© Munder. De battle is vernoemd naar de minister Perry Geerlings van Financien op St.Maarten die als speciale gast deze battle zal bijwonen. Hij heeft ook fraaie prijzen beschikbaar gesteld. Team STcB bestaat uit: Mano Vasil-da, Duncan Budel, Andrew Muller, Hendrik Soerokromo, John O’Bryan, Jawalapersad Sital, Glenn Halfhide, Re-winder Somai, Ramon Ramautarsing, Tony Prasad, Vijay Roman en Rawi Doebar. Voor Team Horamale zijn dat: Ro Ramadhin, Evert Libretto, Leendert Kwasiba, Sunil Gokoel, Navin Jiawan, Anand Poeran, Hennry Nortan, Al-lan Forster, Celita Griffith, Gino Brandon, Warmolt Bran-don en Kenneth Dilai.

More
articles