December 12, 2018


Duizendpoot Pukusjani Dawsa afgestudeerd van AdeKUS


December 12, 2018

Pukusjani Dawsa, die bekendheid geniet vanwege haar betrokkenheid bij di-verse sociale aangelegenheden, is hedenochtend afgestudeerd van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Dawsa verdedigde in aanwezigheid van familieleden, vrienden en medestudenten, haar thesis Meke te enke déde (geboorte tot de dood). Zij heeft onderzoek gedaan naar de overgangsrituelen van de Aukaners in Lantiwey aan de Cotticarivier. Als student van de studierichting geschiedenis van de Faculteit der Huma-niora, is Dawsa de vierde afgestudeerde die binnen deze studierichting wordt afgeleverd. Ze koos ervoor om dit onderzoek te doen vanwege de discutabele meningen bij de uitvoering van overgangsrituelen. Verder wilde ze graag de traditionele cultuur van het dorp Lantiwey vastleggen en samen met de bewoners van het dorp wilde ze een toeristisch product ontwikkelen, dat zij zelf ook kunnen gebruiken. Tijdens haar onderzoek was haar aandacht gericht op de ontwikkelingen die er zijn geweest bij de geboorte- en rouwrituelen bij de Aukaners in het Cottica gebied na de Tweede We-reldoorlog. Dawsa heeft voor haar onderzoek gebruik gemaakt van literaire en orale bronnen, verder heeft zij geobserveerd tijdens verschillende overgangsrituelen. In haar afstudeerpresentatie besprak zij di-verse overgangsrituelen bij de geboorte en dood. Zij heeft ook vergelijkingen gemaakt met andere Aukaanse dorpen in bijvoorbeeld het Tapanahony gebied. Uit haar onderzoek kwam naar voren dat er verschillen zijn in de overgangsrituelen in de verschillende Aukaanse dorpen. Ook be-sprak zij enkele christelijke invloeden in bepaalde overgangsrituelen bij de dood. Een voorbeeld dat aangehaald werd is de ‘aiti dey’. In haar conclusie gaf Dawsa aan dat er geheimhouding is bij de bewoners van Lantiwey als het aankomt op hun cultuur. “Niet alle rituelen van hun overgangsrituelen worden aan derden doorgegeven.” Dawsa haalde aan dat dit een belemmering kan zijn voor onderzoekers, maar ze begrijpt dat de mensen dat doen om hun cultuur te beschermen. Ook concludeerde zij dat er veel potentie is om de overgangsrituelen te conserveren door die op duurzame wijze in te zetten. Ze haalde aan dat de bewoners van het dorp deze mening ook delen, maar het behouden van de cultuur moet volgens hen niet alleen geschieden door die vast te leggen, maar ook moet die praktisch overgebracht worden.   door Richelle Mac-Nack