December 10, 2018


ONVEILIG GEVOEL NIET VERDWENEN


December 10, 2018

De Nationale Assemblée heeft onlangs aangegeven, de behandeling van de begroting voor het dienstjaar 2019, niet meer in de maand december te zullen aanvangen. In januari zullen de beraadslagingen in DNA beginnen. Naar verluidt hebben de verschillende departementale commissies meer tijd nodig voor de voorbereiding en dan in het bijzonder, om goed op de vragen van wetgevers te kunnen ingaan. Het heeft er alles van, dat de regering een conceptbegroting heeft ingediend bij DNA waar nog veel haken en ogen aan zitten en toch nog behoorlijk verstelwerk aan moet worden verricht. Alle zestien ministeries hebben hun wenselijkheden op papier gezet en nu reeds is het duidelijk, dat er zich enorme tekorten voordoen en dat maar weinig echt gerealiseerd zal kunnen worden in het komende jaar, gezien de bestaande inkomsten van de staat. Ook is het bekend dat de regering het obligoplafond wenst te verhogen om dan toch nog met geleend geld door te kunnen regeren. Over deze verhoging van het voormelde plafond zal nog heel veel gezegd worden. Door het enorme gebrek aan financiën bij de staat kunnen de ministeries al jaren niet naar behoren functioneren en blijven veel urgente zaken ongemoeid liggen. Als we alleen maar kijken naar het ministerie van Justitie en Politie, is er vrijwel geen verbetering opgetreden sinds het aantreden van minister Getrouw en de vele mutaties binnen het Korps Politie Suriname. Voor wat betreft de veiligheid is er eerder sprake van een verslechtering dan een verbetering en tiert de misdaad welig. De krantenberichten liegen er op dagbasis niet om. Zeer brutale roofovervallen gepleegd met vuurwapens worden vrijwel dagelijks gemeld. Inbraken worden bij de vleet gepleegd en dan ook nog daarbij de verontrustende meldingen dat de politie haar vervoersmogelijkheden een verslechtering ondergaan. Het ministerie van Justitie en Politie zal ongetwijfeld een behoorlijk bedrag op haar begroting hebben opgebracht maar hoeveel geld zal het uiteindelijk ter beschikking krijgen? We zijn bang dat ook het komende jaar de politie niet tot goede en wenselijke prestaties zal kunnen komen wegens de tekorten aan materiaal en materieel. Ook bij andere ministeries zal het geldgebrek ook in het komende dienstjaar weer overduidelijk merkbaar zijn. Hopelijk zal er na 2020 een andere benadering van de vele vraagstukken zijn en Suriname meer economische voorspoed en veiligheid beleven.